Helsingin vuoden 2022 talousarvioehdotus esiteltiin tänään 4.11.2021 pormestariston yhteisessä tiedotustilaisuudessa. Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että talousarviossa turvataan koulutuksen rahoitus, panostetaan koronapalautumiseen sekä jatketaan palkkaohjelmaa, jolla tehdään mahdolliseksi palkkojen parantaminen vakavasta työvoimapulasta kärsiville aloille.

“Vihreät tekivät neuvotteluissa paljon töitä koulutuksen perusrahoituksen turvaamiseksi. Varhaiskasvatuksen vakava tilanne vaatii laaja-alaisia toimia, mutta vihreiden tavoitteena oli saada myös riittävä rahoitus palkkaohjelmaan, jotta alan vetovoimaisuus paranisi. Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksien parantamisen ja oppivelvollisuuden laajentamisen vaatima lisärahoitus on varmistettu budjetissa”, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen sanoo.

Koronakriisin aiheuttamaa oppimisvajetta, pitkiä hoitojonoja ja kulttuurikentän ahdinkoa paikataan 70 miljoonan euron toipumispaketilla. Suurin osa tästä lisärahoituksesta  suunnataan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Esimerkiksi mielenterveyspalveluihin pääsyä on helpotettava.

“Neuvottelimme kaupunkistrategiaan terapiatakuun toteuttamisen vuonna 2022 ja halusimme varmistaa tavoitteelle riittävän rahoituksen talousarvioon. Vihreät tekivät viime valtuustokaudella paljon työtä matalan kynnyksen mielenterveyspisteiden sekä lyhytterapioiden saatavuuden eteen. Nyt on kuitenkin tehtävä terapiatakuusta totta Helsingissä”, toteaa Reetta Vanhanen.

“Strategiassa päätimme, että Helsingin hiilineutraalisuustavoitetta aikaistetaan vuoteen 2030. Tämä budjetti toteuttaa myös näitä tavoitteita sujuvaan ja kestävään liikkumiseen satsaamalla: budjetissa on varmistettu, että Helsingin raitiotiehankkeet ja pyöräilyn tavoiteverkko etenevät aikataulussa. Viihtyisälle kaupungille on erityisen tärkeää, että puistojen ja lähiliikuntapaikkojen parantamiseen on riittävät resurssit. Korona-aika on lisännyt helsinkiläisten liikkumista luontokohteissamme, mikä myös vaatii satsausta luontoalueille uusilla reiteillä jotta niiden kulumista voidaan ehkäistä”, kertoo apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Kaupunkistrategiassa linjattiin, että tuottavuustavoite ei tällä valtuustokaudella kohdistu suoraan toimialoille ja palveluihin, vaan tuottavuutta parannetaan rakenteellisilla uudistuksilla. Ryhmien välisissä neuvotteluissa onkin löydetty yhteinen näkemys työterveysliikelaitoksen sekä tukipalveluiden kehittämisestä ja tuottavuuden parantamisesta.

Lisätietoja:
Reetta Vanhanen, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, p. 044 570 7857