Yleiskaava siirtää liikenteen raiteille, metsäverkosto turvaa Helsingin metsiä

Yleiskaavaehdotus ennen neuvotteluissa tehtyjä muutoksia.

Yleiskaavaehdotus ennen neuvotteluissa tehtyjä muutoksia.

Helsingin uusi yleiskaava hyväksyttiin tänään kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Kaupunginvaltuusto päättää kaavasta ensi syksynä, mutta suurimmat muutokset kaavaan tehtiin jo tässä vaiheessa. Vihreät ovat pääosin tyytyväisiä puolueiden välisten yleiskaavaneuvotteluiden tulokseen: kaavassa korostuu raideliikenteen merkitys, pyöräilybaanat vakiinnutetaan ja suuri osa uudesta asuinrakentamisesta tehdään tiivistämällä asuinalueita ja tekemällä kaupunkibulevardeja. Myös Malmin lakkautettavan lentokentän alueelle saadaan uusia asuntoja toiminnan loputtua.

”Kuudenkymmenen autoiluvuoden jälkeen Helsingissä muutetaan suuntaa ja aletaan jälleen rakentaa kaupunkia. Uusi yleiskaava ottaa autoilta tilaa Helsingin uusille asukkaille, joukkoliikenteelle ja pyöräilylle. Moottoriteiden muuttaminen kaupunkibulevardeiksi mahdollistaa uusien asuntojen rakentamisen kaupungin keskeisille paikoille hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle”, iloitsee kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Osmo Soininvaara.

Vihreille tärkeintä on, että Helsingin metsät ja muut arvokkaat viheralueet turvataan. Huolestuttavinta alkuperäisessä yleiskaavaehdotuksessa oli Vihreiden mielestä viheralueille rakentamisen määrä. Siksi vihreät neuvottelijat vaativat yleiskaavaneuvotteluissa kirjauksen Helsingin metsäverkoston säilyttämiseksi. Laajojen metsäalueiden säästäminen ja metsäisten yhteyksien turvaaminen koko kaupungissa on ensisijaista Helsingin luonnon elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.

”Kaupungin suunnittelu voisi lähteä selvästi voimakkaammin liikkeelle luontoarvojen pohjalta. Mukaan saatu kirjaus metsäverkostosta on erittäin merkittävä ekologisten yhteyksien säilyttämisen kannalta. Monimuotoinen, lajistoltaan arvokas luonto löytyy yhtenäisistä metsäalueista, joilla metsän on annettu rauhassa kasvaa ja kaatuneiden puiden lahota. Verkoston saaminen oikeusvaikutteiseksi on suurin yleiskaavan pohjaan tehty muutos”, painottaa kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen Outi Silfverberg.

Vihreiden tavoite neuvotteluissa oli siirtää rakentamista Helsingin metsistä vähemmän arvokkaille alueille.

”Vihreät iloitsevat siitä, että Keskuspuistoa saatiin säästettyä enemmän Hämeenlinnanväylän kohdalla ja Metso-selvityksessä arvokkaimmiksi tunnistetut kohteet turvataan Keskuspuiston länsireunalla. Lisäksi vihreiden neuvottelutavoitteista hyväksyttiin säästettäväksi koko Munkkivuoren liito-oravametsä sekä Vantaanjoen varren metsää Veräjämäen alueelta. Vastaavasti on hyvä, että mukaan saatiin asuinrakentamista Mäntyniemen parkkialueelle sekä rakentamisen tehostamista Turunväylän tulevalla bulevardilla. Nämä tavoitteet saatiin läpi”, kertoo Soininvaara.

Vaikka Helsingille tärkeitä luontoalueita Keskuspuistossa, Munkkivuoressa, Vantaanjoen varrella, Uutelassa ja Tuomarinkylässä onnistuttiin nyt turvaamaan, puolustettavaa luontoa jää edelleen paljon. Vartiosaaren kohtalosta päättäminen siirrettiin alueen osayleiskaavapäätökseen. Vihreät vastustaa myös luonnoltaan erittäin arvokkaan Ramsinniemen rakentamista. Riittävien suojavyöhykkeiden varmistamista vaatii myös Pornaistenniemeen mahdollisesti laadittava asemakaava, jota on kaavailtu aivan uuden luonnonsuojelualueen kupeeseen.

Pettymys Vihreille on se, miten neuvotteluissa poistettiin asuinrakentamista Talin golfkentän alueelta. Viheralueille rakentamisen sijaan Vihreät olisivat muuttaneet Talin golf-kentän asuntoalueeksi. Myöskään asuntojen kaavoittamiseen teollisuusalueille ei edennyt riittävästi neuvotteluissa. Myös pienteollisuutta ja asumista sekoittava rakentaminen olisi Vihreille mieluisampi vaihtoehto kuin metsiin rakentaminen.

Yleiskaava antaa suuntaviivat kaupungin rakentamisen ja liikenteen suunnittelulle sekä viheralueiden kehittämiselle vuoteen 2050 saakka. Kaavassa varaudutaan asukasmäärän kasvuun 250 000 helsinkiläisellä. Yleiskaava ei vielä määrää rakentamista minnekään, vaan jokaisesta yksityiskohtaisesta suunnitelmasta päätetään erikseen asemakaavassa.

”Uudet kodit tulee ensisijaisesti rakentaa kaupunkibulevardeille ja tiivistämällä kaupunkia, jotta viheralueet säästyvät. Uusia asuntoja tarvitaan, sillä Helsinkiin syntyy ja muuttaa koko ajan lisää ihmisiä ja asuntojen hinnat ovat korkeat. Helsingin pitää pystyä tarjoamaan koteja kaikille niille, jotka haluavat täällä asua.”, sanoo Helsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.

Lisätietoja:
Otso Kivekäs, puh. 044 333 6338
Osmo Soininvaara, puh. 045 121 4559
Outi Silfverberg, puh. 050 341 3265

Close Comments