Helsingin omaishoidon tuen tarkistaminen päätettävä lautakunnassa

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta ohjeisti tänään kokouksessaan kaupungin sosiaali- ja terveysvirastoa keskeyttämään omaishoidon tuen tarkistukset. Joulukuussa viraston uusimien kriteerien on kritisoitu heikentävän omaishoitajien tukea Helsingissä. Muutokset ovat synnyttäneet laajaa kritiikkiä omaishoitajaperheiden keskuudessa.

”Kehotimme tänään virastoa kartoittamaan tarkemmin, miten uudistetut kriteerit todella vaikuttavat omaishoitajien tilanteeseen, erityisesti lapsiperheiden kohdalla. Myös se selvitetään, paljonko rahaa omaishoitoon tarvitaan, jottei tukea tarvitse heikentää. Kartoitus tuodaan lautakuntaan, minkä jälkeen päätetään, miten omaishoidon sopimusten uudistamista jatketaan. Tukea ei pidä heikentää”, valottaa lautakunnan jäsen Laura Nordström tänään tehtyjä linjauksia.

”Olemme jo aiemmin vaatineet, että Helsingin omaishoidontuen kiristykset on tuotava uuteen päätöksentekoon. Uudistus ajaa monet perheet ahtaalle”, muistuttaa lautakunnan vihreä jäsen Hannu Tuominen.

“Asia olisi alunperinkin pitänyt tuoda lautakuntaan. Tunnen taustani vuoksi kymmeniä omaishoitajia. Heikennykset tulivat yllättäen. Asian kunnollisen valmistelun jälkeen lautakunnan on päästävä kriteereistä päättämään ”, jatkaa lautakunnan jäsen Tuomas Tuure.

Helsingin kaupunki uudisti omaishoidon tuen kriteerit ja ohjeistuksen 1.2.2017 alkaen. Muutos tehtiin virkamiespäätöksenä sosiaali- ja terveyslautakunnan joulutauon aikana.  Omaishoitajille muutoksia on perusteltu omaishoidon lain muuttumisella 1.7.2016. Laki toi kaikille omaishoitajille oikeuden vähintään kahteen vapaapäivään kuukaudessa.

”Lain tavoitteena oli parantaa omaishoitajien asemaa ja lisätä omaishoidon määrää. Helsingissä on lakimuutoksen varjolla kuitenkin nyt toteutettu säästöjä, erityisesti alle 18-vuotiaiden lasten omaishoidossa. Tämä on väärä suunta,” korostaa kaupunginhallituksen jäsen Sanna Vesikansa.

Helsinki on vuoden 2017 budjetissaan lisännyt yli 8 miljoonaa euroa lisää omaishoidon parantamiseen. Siinä yhteydessä ei poliitikoille kerrottu, että osa lakisääteisten vapaiden kustannuksista katetaan muista omaishoitajien tuista leikkaamalla.

“Nyt on selvitettävä, paljonko lisää rahaa vielä tarvittaisiin, jotta lakisääteisten vapaiden kustannuksia ei katettaisi omaishoitajien tuista leikkaamalla,” vaatii vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.

Lisätiedot:
Vihreät sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet
Laura Nordström, puh. 050 367 6671
Hannu Tuominen, puh. 050 356 3486
Tuomas Tuure, puh. 045 773 24101

Close Comments