Pormestariehdokas

Helsingin Vihreiden pormestariehdokas kuntavaaleissa 2021 on Anni Sinnemäki.

Anni Sinnemäki on Helsingin kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari. Kaupunginvaltuustoon Sinnemäki valittiin vuonna 2004 ja hän toimi vuodet 2015–2017 Helsingin kaupunkisuunnittelusta vastaavana apulaiskaupunginjohtajana. Sinnemäki on toiminut Vihreiden kansanedustajana vuosina 1999–2015 sekä vuodet 2009–2011 Vihreiden puheenjohtajana ja työministerinä.

Tulevat kuntavaalit ovat Sinnemäen viidennet, ja niissä määritetään Helsingin suuntaa seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Sinnemäki pitää tulevaa valtuustokautta erityisen tärkeänä esimerkiksi ilmastotavoitteiden toteutumisen kannalta. Lisäksi koronakriisistä on kyettävä toipumaan oikeudenmukaisesti panostaen myös heikoimmassa asemassa oleviin ja mielenterveyspalveluihin.

“Helsingin täytyy työskennellä aikaisempaa määrätietoisemmin niin uusien työpaikkojen synnyn kuin erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta. Viime vuoden vaikutukset ja käynnissä oleva epidemia tuntuvat kovimmin juuri herkimpien elämässä. Samalla ilmastokriisi ei ole kadonnut mihinkään pandemian myötä. Näemme kuumenevan maailman yhä selkeämmin konkreettisesti ympärillämme, tunnemme sen. Työn päästöjen vähentämiseksi täytyy olla tehokkaampaa kuin mihin olemme aiemmin pystyneet.”

Lue lisää Annista!

Miten mukaan Annin kampanjaan?

Haluatko olla mukana tekemässä Anni Sinnemäestä Helsingin ensimmäistä vihreää pormestaria? Laita liittymispyyntö kampanjan Facebook-ryhmään. Kampanjaan tarvitaan monenlaista osaamista.

Kampanjapäällikkö Taina Tyrväiseen (taina.tyrvainen@gmail.com) voi myös olla yhteydessä Annin kampanjaa koskevissa kysymyksissä.

Lisätietoja:
Emma Mikkilä, toiminnanjohtaja ja kampanjapäällikkö
045 125 2541
emma.mikkila@vihreat.fi