Pyöräilytavoitteet

Pyöräily on monin tavoin ylivertainen liikennemuoto kaupungissa, ja hyvä niiden ulkopuolellakin. Se on nopea, vie vähän tilaa, on terveellistä eikä aiheuta päästöjä.

Pyöräily on aika ottaa vakavasti myös Helsingissä. Ohessa Helsingin Vihreiden ajatuksia pyöräilystä:

Helsinkiin tarvitaan pyöräilyn kokonaissuunnitelma

Helsinkiin tulee laatia pyöräilyn kokonaissuunnitelma, jolla asetetaan askelmerkit pyöräliikenteen kytkemiseksi luonnolliseksi osaksi liikennejärjestelmiä. Nykyisin pyöräreitit usein kiertelevät, katkeilevat ja kaartelevat ilman ennakkovaroitusta. Pyöräväylien tulee olla yhtä ennakoitavia kuin autoreittienkin!

Jyrkkien reunakivien käyttö pyöräreiteillä on lopetettava heti.

Pyöräilyn osuus liikenteestä kaksinkertaistetaan 15%:iin vuoteen 2020 mennessä

Pyöräily tulee ottaa huomioon liikennesuunnittelussa siinä missä jalankulku, joukkoliikenne ja autoilukin. Erityisesti kantakaupungissa liikennesuunnittelun tulee priorisoida jalankulku ja pyöräily autoliikenteen edelle.

Kaikkialla, missä pyöräilyn määrää on onnistuttu merkittävästi lisäämään, myös liikenneturvallisuus on parantunut.

Pyöräilyn edistäminen on edullista

Jos pääkaupunkiseudun liikenteen kasvu tapahtuu pääosin autoliikenteen varassa, täytyy rakentaa lukuisia satojen miljoonien tunneleita, moottoriteitä ja monitasoliittymiä.

Polkupyöräilyn tarvitsemat investoinnit ovat murto-osa autoilun vaatimista. Pyöräily on taloudellinen vaihtoehto!

Kävelijät ja pyöräilijät erilleen

Jalankulku ja pyöräily ovat kulkumuotoja, joita molempia tulee suosia yksityisautoilun sijaan erityisesti kaupunkialueilla.

Kaikille keskeisille väylille tulee rakentaa pyöräkaistat kahden vuoden kuluessa.

Pyöräilyverkosto on suunniteltava osana muuta ajoneuvoliikennettä sen sijaan, että rakennettaisiin yhdistettyjä kevyenliikenteenväyliä, kuten tähän asti on tehty. On sekä jalankulkijoiden että pyöräilijöiden yhteinen etu, että liikennemuodot eriytetään toisistaan Suomessakin.

Pyöräily on ympärivuotista

Polkupyöräväylistä tulee pitää huolta ympäri vuoden – talvipyöräily ei voi yleistyä jos vain autoväylät aurataan ja pyöräteillä on kinos. Pyöräteistä tulee pitää yhtä hyvää huolta kuin autoreiteistäkin.

Pyöräily on terveellistä

EU-alueella terveydenhoitokuluja yhteensä vuosittain 91 miljardia euroa ja kansalaisten terveys kohenee jo pienenkin päivittäisen liikkumisen ansiosta. Kööpenhaminassa on laskettu kaikki liikkumisen kustannukset välillisine seuraamuksineen: yhteiskunnalle yksi pyöräilty kilometri tuo säästöä 1,25 euroa, autoiltu kilometri lisää kustannuksia 0,65 euroa

Pyöräilyn edistäminen on myös ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Pyöräily on nopeaa

Ruuhka-aikaan kantakaupungissa pääsee fillarilla paikasta toiseen paljon nopeammin kuin henkilöautolla.

Pyöräily on onnellisen kaupungin merkki.

Pyöräilevä kaupunki on autokaupunkiin verrattuna puhtaampi, hiljaisempi, turvallisempi, tasa-arvoisempi ja kauniimpi kaikille asukkailleen ja vierailleen.

Pyöräilevässä Helsingissä on kaikkien, myös niiden jotka eivät itse pyöräile, mukavampi elää.

Pyöräilytavoitteet-flyer