Eduskuntavaaliteesit

Helsingin Vihreiden vaaliteesit ovat kiteytys kärkitavoitteistamme eduskuntavaaleissa 2023.

Lataa Helsingin Vihreiden vaaliteesit PDF-tiedostona tästä.

Puolustamme luontoa ja ilmastoa oikeilla teoilla

Hiilineutraalius 2035 saavutetaan teoilla, ei vain juhlapuheilla. Rakennamme energiaitsenäistä Suomea, joka ei tingi tavoitteistaan vaan kiihdyttää ilmastotyötä. Luonnontilaiset metsät, suot ja vesistöt sekä uhanalaiset lajit pitää pelastaa. Huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta myös kaupungeissa.

Vihreitä ratkaisuja:

 • Kaksinkertaistetaan luonnonsuojelun rahoitus.
 • Lisätään hiilinieluja ja suojellaan Suomen 30 % maa- ja vesialasta, mukaanlukien kaikki valtion omistamat vanhat ja luonnontilaiset metsät.
 • Suojellaan Itämerta: vähennetään maatalouden ravinteiden kulkua mereen ja velvoitetaan aluksia jättämään jätevetensä maihin.
 • Lasketaan joukkoliikenteen lippujen hintoja valtion tuella.
 • Lopetetaan turkistarhaus.
 • Tehdään kasvisruoasta suomalainen menestystarina.
 • Investoidaan kestävään kotimaiseen energiaan.
 • Uudistetaan ydinenergialaki sallimaan uuden teknologian ratkaisut.

 

Korjaamme hyvinvointivaltion

Arjen palveluihin pitää voida luottaa. Työvoimapula muun muassa päiväkodeissa ja terveydenhuollossa on koetellut tätä luottamusta. Kriisiytyneet palvelut pelastetaan palkkaohjelmilla, koulutuksella sekä panostuksilla työoloihin ja hyvään johtamiseen.

Vihreitä ratkaisuja:

 • Varmistetaan varhaiskasvatukseen ja hoitoalalle riittävä henkilöstö palkankorotuksilla ja paremmilla työoloilla.
 • Ratkotaan päivystyksen ruuhkia parantamalla kotihoitoa, tukemalla omaishoitoa ja varmistamalla pääsy ympärivuorokautiseen hoivaan.
 • Toteutetaan terapiatakuu.
 • Poistetaan asunnottomuus vuoteen 2025 mennessä.
 • Siirrytään sosiaaliturvassa perustuloon.
 • Korjataan sote-uudistuksen rahoitusmalli, jotta Helsingissä ja HUS-alueella on mahdollista järjestää laadukkaat palvelut.
 • Vähennetään päihdehaittoja inhimillisellä politiikalla: sallitaan valvotut käyttöhuoneet ja panostetaan päihdepalveluihin.

 

Pidämme jokaisen nuoren mukana ja annamme kouluille työrauhan

Jokainen ansaitsee mahdollisuuden onnistua ja aikaa etsiä omaa tietään. Meidän tulee varmistaa, että lapset ja nuoret saavat tukea kasvuun ja oppimiseen. Annamme työrauhan kouluille – nyt ei ole uudistusten, vaan korjaamisen aika.

Vihreitä ratkaisuja:

 • Säilytetään koulutus maksuttomana ja mahdollistetaan täysipainoinen opiskelu korottamalla opintorahaa.
 • Pienennetään ryhmäkokoja esi- ja perusopetuksessa huomioiden tukea tarvitsevat oppilaat.
 • Palautetaan riittävä lähiopetus ammatillisiin oppilaitoksiin.
 • Lisätään opetukseen tunne- ja vuorovaikutustaitoja.
 • Satsataan nuorten liikuntaan ja harrastuksiin. Tuetaan seuroja järjestämään enemmän ja monipuolisemmin harrastuksia iltapäiviin.
 • Lisätään korkeakoulujen perusrahoitusta ja aloituspaikkoja pysyvästi etenkin pääkaupunkiseudulla.

 

Edistämme rauhaa ja ihmisoikeuksia

Puolustamme jokaisen oikeutta elää omannäköistään elämää. Puramme eriarvoisuutta aiheuttavat rakenteet feministisellä politiikalla. Kun maailma järkkyy, meidän tulee edistää rauhaa, tasa-arvoa ja vähemmistöjen oikeuksia sekä Suomessa että ulkomailla.

Vihreitä ratkaisuja:

 • Lisätään pakolaiskiintiötä, helpotetaan perheenyhdistämistä ja otetaan käyttöön humanitaarinen viisumi.
 • Osallistutaan aktiivisesti Naton toimintaan, arvojamme puolustaen.
 • Kehitetään EU-maiden yhteistyötä puolustuksessa ja turvallisuudessa.
 • Nostetaan kehitysyhteistyön rahoitus 0,7 prosenttiin BKT:stä
 • Lisätään turvakotipaikkoja.
 • Kirjataan yritysten vastuu ympäristöstä ja ihmisoikeuksista EU-lakiin.

 

Nostamme kulttuurielämän takaisin jaloilleen

Kulttuuri antaa voimaa niin ihmisille kuin myös yhteisöille, alueille, kaupungeille ja taloudelle. Pandemia-aikana luovan alan tukeminen epäonnistui. Tästä on otettava opiksi: taidetta ei synny ilman tekijöitä. Puolustamme ilmaisun- ja sananvapautta sekä taiteen moninaisuutta.

Vihreitä ratkaisuja:

 • Korotetaan kulttuurin rahoitus yli prosenttiin valtion budjetista.
 • Tuetaan perinteisten toimijoiden ohella vapaata kenttää ja kokeiluluontoista kulttuuritoimintaa.
 • Panostetaan laadukkaisiin ja helposti saavutettaviin kirjastoihin.
 • Tarjotaan vähävaraisille maksuttomia pääsylippuja kulttuuripalveluihin.
 • Parannetaan freelancereiden asemaa helpottamalla eri työn tekemisen muotojen yhdistämistä.

 

Teemme Suomesta vihreän talouden suurvallan

Vihreä siirtymä on sekä välttämättömyys että yrityksille taloudellinen mahdollisuus. Me rakennamme yhteiskuntaa, joka houkuttelee vihreitä investointeja – se luo työtä, kestävää kasvua ja hyvinvointia. Työllisyysaste on nostettava 80 prosenttiin, jotta voimme tasapainottaa julkisen talouden.

Vihreitä ratkaisuja:

 • Alennetaan pieni- ja keskituloisten työn verotusta sekä korotetaan ympäristö- ja kulutusveroja.
 • Leikataan ympäristölle haitallisia yritys- ja verotukia.
 • Tehdään maahanmuuttajien työluvan saamisesta helpompaa ja nopeampaa.
 • Laajennetaan ansiosidonnainen työttömyysturva koskemaan kaikkia.
 • Nostetaan tutkimus-, kehitys ja innovaatiorahoitus neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta.

 

Puolueen eduskuntavaaliohjelma 2023 löytyy täältä. Eduskuntavaaliohjelma on kiteytys vihreiden kärkitavoitteista eduskuntavaaleissa 2023.

Vihreiden tavoitteita seuraavalle vaalikaudelle on esitetty laajemmin Vihreiden poliittisessa ohjelmassa vuosille 2023–2027.