Helsingin yleisten alueiden ylläpidossa on tapahtunut erittäin valitettava virhe, kun äärimmäisen uhanalaisen kuningaskalastajan talvehtimispaikkoja Mustapuron varrella on tuhottu kaupungin tilaamassa urakassa.

Uhanalaisten lajien elinympäristöjen heikentäminen ja tuhoaminen on Helsingin kaupunkistrategian sekä kaupungin oman Luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelman vastaista. Luonnonsuojelulain mukaan erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Tällaista ei pitäisi tapahtua Helsingissä, jossa on sitouduttu erittäin kunnianhimoisiin luontotavoitteisiin.

Vihreät ovat pyytäneet asiasta selvitystä ja tulemme myös vaatimaan kaupungin ylläpidon ja urakoiden prosessien parantamista, jotta tällaista ei tapahdu jatkossa. Luontoarvot tulee aina tarkistaa, kun tilataan luonnonympäristöihin kohdistuvia ylläpitotöitä. Hankkeissa tulisi aina myös selvittää mahdollisuuksia parantaa luonnon tilaa.

Kaupunki on tilannut Mustapuron alueelle töitä, joiden tarkoituksena on ollut ehkäistä puron tulvimista poistamalla puroa patoavia oksia ja kasvillisuutta. Helsingin Sanomien mukaan puron pientareita on raivattu kuitenkin myös alueilta, jossa vastaavia tulvariskialueita ole tunnistettu. Nyt on tarpeen selvittää, miten Mustapuron vartta voidaan ennallistaa niin, että se voisi tulevaisuudessa jälleen tarjota talvehtimispaikkoja äärimmäisen uhanalaisille kuningaskalastajille.

Puroelinympäristöissä viihtyvälle lajistolle ympäröivä puusto on tärkeää, sillä se varjostaa puroa ja tarjoaa elinympäristöjä monille lajeille hyönteisistä lintuihin. Mustapuron tapaus osoittaa, kuinka Helsingin yleisten alueiden hoidossa on parannettava ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta ja otettava luontovaikutukset huomioon kaikissa luonnonympäristöihin kohdistuvissa urakoissa.

Amanda Pasanen
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja