“Vaikka maailma vaikuttaa monella tapaa synkältä tällä hetkellä, niin myös hyviä asioita tapahtuu”, muistuttaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen.

Helsingissä on vuoden 2023 aikana otettu merkittäviä askelia kohti ilmastokestävämpää ja luontoa paremmin huomioivaa kaupunkia. Petteri Orpon oikeistohallituksen pienituloisia kaupunkilaisia ja nuoria kurjistavasta politiikasta huolimatta Helsingissä on tehty toisenlaisia arvovalintoja. On päätetty nostaa kaupungin matalapalkkaisten työntekijöiden palkkoja, panostaa nuoriin ja lieventää asumisen nousevia kustannuksia. Samaan aikaan on tehty investointeja ilmastokestävään tulevaisuuteen ja panostettu luonnonsuojeluun.

⁣Nämä vihreät tavoitteet ovat edenneet Helsingissä vuonna 2023:

Lisää pysyviä viheralueita ja panostuksia kävelyyn ja joukkoliikenteeseen

 • Vartiosaari ja Kivinokka osoitettiin pysyvästi viher- ja virkistysalueiksi.
 • Teimme Helsingin keskustasta kävelijäystävällisemmän mm. Esplanadin kävelykatukokeilulla. Kävelyn olosuhteita parannetaan keskustan liikennesuunnittelussa.
 • Saimme alennettua joukkoliikenteen lipunhintoja.
 • Matokallion säästyy rakentamiselta, Yliskylän lehdot suojeltiin ja Stansvikinkallion metsän rakentamista arvioidaan uudelleen.
 • Raide-Jokeri aloitti liikennöinnin ja uudet hankkeet kuten Viikki-Malmi-ratikka etenevät.
 • Suljimme Hanasaaren hiilivoimalan.
 • Vanhankaupungin kosken padon purkaminen etenee.
 • Sähköpotkulautojen pysäköintiä on suitsittu.
 • Helsinkiin on perustettu uusia luonnonsuojelualueita ja luonnonsuojelun rahoitusta on nostettu.
 • Uusi rakennusjärjestys säästää puita ja viheralueita ja tukee rakentamisen kiertotaloutta. Kaupunkiuudistusalueiden puistoihin investoidaan.
 • Otimme edistysaskelia Valimon toimisto- ja teollisuusalueelle asuinrakentamisessa.
 • Pyöräilyn investointitaso nousee.
 • Markkinaehtoinen pysäköinti etenee.
 • Helsinki lisää niittyjä mm. Arabianrantaan.
 • Edistimme lintuystävällistä rakentamista.

Panostuksia varhaiskasvatukseen ja henkilöstöön

 • Helsinki jatkaa palkkakehitysohjelmaa eli työntekijöiden palkkoja nostetaan työvoimapulasta kärsivillä aloilla.
 • Lisäsimme koulujen tarveperusteista rahoitusta alueellisen eriarvoistumisen vähentämiseksi.
 • Panostimme varhaiskasvatuksen ammattilaisten veto- ja pitovoiman parantamiseen lisärahoituksella.
 • Kaurajuomasta tuli vapaasti valittava juomavaihtoehto muiden juomien rinnalle varhaiskasvatuksessa.
 • Lisäämme asukkaiden, henkilökunnan ja vanhempainyhdistyksen kuulemisia uusissa hankkeissa.
 • Parannamme ohjausta ja varmistamme, että suomea äidinkielenä ja toisena kielenä opetukseen ohjataan pelkästään kieliosaamisen perusteella.
 • Kaupungin työntekjiöiden työsuhdematkaetu nousee 300 euroon.

Nuorisotyölle lisää resursseja ja uusia liikuntapaikkoja

 • Koulunuorisotyö laajenee vihreän aloitteen vauhdittamana.
 • Nuoriso-ohjaajien määrää saatiin kasvatettua.
 • Järjestöavustukset pidetään korona-ajan korotetulla tasolla ja kulttuurin avustukset nousevat.
 • Taiteen perusopetus laajenee.
 • Liikuntapaikkojen energiaremontteja vauhditetaan.
 • Kalasataman kirjasto aukeaa tammikuussa vihreän aloitteen pohjalta.
 • Torjuimme useita suunnitelmia metsän päälle rakentamisesta ja edellytämme vaihtoehtoisia paikkoja: suurimpana Matokallion kohdalle suunnitellulle jääurheilukeskukselle löytyi vaihtoehtoinen paikka.
 • Kivikon entinen hiihtohalli muutetaan jääurheilun käyttöön.
 • Talviuintimahdollisuudet kasvoivat talviuintiseurojen ja uusien uintipaikkojen ansiosta.
 • Harjun nuorisotalon tulevaisuus ratkesi ja tila remontoidaan pitkän odotuksen jälkeen!
 • Malmin uimahallia laajennetaan ja sen yhteyteen tulee maauimala.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdenvertaisuudesta pidetään kiinni palveluiden niukasta valtionrahoituksesta huolimatta

 • Saimme pidettyä terveyskeskuskäynnit maksuttomina.
 • Lastensuojelun jälkihuoltoa vastaavia sosiaalipalveluita tarjotaan 23–25-vuotiaille hallituksen leikkauksista huolimatta.
 • Selvitämme sosiaali- ja terveyspalveluiden tasamaksujen huojentamista pienituloisille.
 • Olemme puolustaneet inhimillistä päihdepolitiikkaa. Helsinki päätti sitoutua vahvistamaan päihdepalveluiden vaikuttavuutta Huumekuolemien ehkäisyn Suomen mallin mukaisesti.
 • Turvasimme senioreiden päivätoiminnan jatkumisen.
 • Olemme puolustaneet jokaisen oikeutta hyvään mielenterveyteen ja edistäneet matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. Helsingin lyhytterapiayksikkö aloitti toimintansa tänä keväänä.

 

Lisäksi olemme vuoden aikana päättäneet humanitaarisen avun antamisesta Ukrainaan ja ehdottaneet humanitaarisen avun tarjoamista Gazan siviileille.