Ärade ordförande, bästa fullmäktigeledamöter,

Vi lever i en tid av höga levnadskostnader som tynger många helsingforsares vardag. 

Därför är jag nöjd över att vi satsar i nästa årets budget på vår personal och stadens arbetsförhållanden. Vi är ju trots allt Finlands största arbetsgivare.

Vi fortsätter löneutvecklingsprogrammet och höjer förmånen för arbetsresor till 300 euro. Jag hoppas att vi ännu något år lyckas erbjuda en gratis HRT -biljett till alla våra anställda.

_____

Helsinkiläisten arjessa tuntuu tällä hetkellä paitsi kustannusten nousu, myös tulevaisuudessa Petteri Orpon hallituksen päätökset nostaa erityisesti helsinkiläisten asumiskustannuksia ja heikentää erityisesti nuorten ja opiskelijoiden toimeentuloa. 

Budjettineuvotteluiden veroprosentin hyväksymisen jälkeen tuli myös täytenä yllätyksenä hallituksen 415 miljoonan euron suuruinen leikkaus kuntien valtionosuuksiin. 

Tämä tekee kuntien tilanteesta valtavasti haastavamman kuin mihin neuvotteluissa osasimme varautua.

_____

Meidän Vihreiden kärkitavoitteisiin budjetissa sisältyi niin kaupungin oman palkkakehitysohjelman jatkaminen kuin myös panostukset lapsiin ja nuoriin.

Palkkoja ja työsuhde-etuja parantamalla varmistamme, että työntekijät pysyvät kaupungin palveluksessa ja  onnistumme rekrytoimaan uusia. Samalla edesautamme sitä, että palkat riittävät myös korkeiden asumiskustannusten kattamiseen.

Tavoitteemme Helsingin palkkakehitysohjelman suhteen toteutui ja ensi vuonna palkkakehitykseen panostetaan 7 miljoonaa euroa kohdentaen korotuksia erityisesti aloihin, jotka kärsivät työvoimapulasta ja, joiden palkat ovat kaikista pienimmät. 

_____

Kaupungin palkkojen parantamisen lisäksi vaadimme panostuksia lapsiin ja nuoriin. Koululaisryhmien ilmaiset matkat jatkuvat. Laadukas varhaiskasvatus tasaa lasten välisiä eroja ja mahdollistaa jokaiselle lapselle hyvät edellytykset oppimiseen läpi elämän.

Varhaiskasvatuksen laadun takaamiseen ja henkilöstöpulan ratkomiseen käytetään ensi vuonna 2 miljoonaa euroa. 

_____

Ihmisten todellisuuksien väliset erot ovat tänä päivänä isompia kaupunkien sisällä kuin kaupunkien välillä. Asuinalueiden eriytyminen ja huono-osaisuuden kasautuminen tietyille alueille on monien kaupunkien kasvava ongelma. 

Esimerkiksi lapsen lähiympäristö ja sosiaaliset verkostot vaikuttavat paljon niihin mahdollisuuksien horisontteihin, jotka myöhemmin määrittävät suuntaa elämässä. Siksi jokaisen Helsingin kaupunginosan tulee olla hyvä ja houkutteleva paikka asua.

_____

Tämän takia päätimme Helsingin ensi vuoden budjetissa vauhdittaa useiden lähiöiden viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta parantavia investointeja. Uusia puistoja ja liikunta-alueita rakennetaan ja nykyisiä kunnostetaan esimerkiksi Malmilla, Malminkartanossa ja Meri-Rastilassa.

Päätimme myös torjua Suomen hallituksen leikkaukset koulujen tarveperusteiseen rahoitukseen panostamalla itse kaupunkina siihen, että enemmän tukea tarvitsevat koulut ja nuoret saavat tarvitsemansa tuen. 

Puutumme myös nuorten pahoinvointiin vakinaistamalla ja laajentamalla kouluissa tehtävää nuorisotyötä. Pidämme myös tärkeänä sitä, että Helsingissä jatketaan Harrastamisen Suomen mallia. Kaikilla koulutusasteilla myös vahvistetaan rasisminvastaista opetusta ja taiteen perusopetus laajenee.

_____

Ärade ordförande, bästa ledamöter,

Behovet för en hållbar urbanisering som tar naturen och klimatet i beaktande ökar för varje år. Inom knappa 7 år borde vi vara kolneutrala och ha stoppat utarmningen av naturens mångfald. 

Ympäristön ja ilmaston kannalta kestävän kaupungistumisen turvaamiseksi panostamme ensi vuoden budjetissa luonnonsuojeluun, kaupungin viherryttämiseen, raideliikenteeseen ja pyöräilyyn.

Pyöräilyn ja luonnonsuojelun investointirahoja nostetaan ja luomme nopeiden viherryttämisinvestointien toimintamallin, jonka tarkoituksena on lisätä katu- ja puistoalueiden kasvillisuutta ja vehreyttä. Varmistimme myös Viikki-Malmi pikaraitiotien etenemisen. 

_____

Talousarvioneuvotteluissa käsiteltiin myös valtiorahoitteisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan menoja.

Meille Vihreille oli tärkeää turvata lastensuojelun jälkihuollon palvelut 23-25-vuotiaille, joista Suomen hallitus on päättänyt leikata. Jälkihuollon piiriin kuuluvat nuoret ovat erittäin haavoittuvassa asemassa, eikä kaikilla ole omia turvaverkkoja itsenäisen elämän aloittamiseen. Näiltä nuorilta leikkaaminen on paitsi lyhytnäköistä, myös kylmä arvovalinta Suomen hallitukselta.

Lisäksi päätimme, että Helsinki ei ota käyttöön terveyskeskusmaksuja. Terveyskeskuskäynnit pysyvät siis Helsingissä maksuttomina myös ensi vuonna.

_____

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Maailma on tällä hetkellä monella tapaa täynnä ristiriitoja ja vastakkainasettelua. 

Tästä huolimatta pystymme kuitenkin Helsingissä tekemään puoluerajoja ylittävää yhteistyötä, ja olen siitä todella iloinen. Helsingin ensi vuoden budjetti on laadittu hyvässä yhteistyössä kaikkien kaupunginhallitusryhmien kanssa. Meiltä löytyy kykyä tulla toisiamme vastaan ja sovittaa yhteen myös eriäviä intressejä ja näkemyksiä. Se on arvokasta.

Kiitos siis pormestari Vartiaiselle ja budjettineuvotteluryhmille hyvästä yhteistyöstä. Vihreä valtuustoryhmä puoltaa Helsingin vuoden 2024 talousarvion hyväksymistä.