Helsingin vuoden 2024 talousarvioehdotus esiteltiin tänään 2.11.2023 pormestariston yhteisessä tiedotustilaisuudessa. Vihreiden tavoitteena talousarvioneuvotteluissa oli saada lisäpanostuksia palkkakehitysohjelmaan sekä kasvatukseen ja koulutukseen parantamaan Helsingin vetovoimaisuutta työpaikkana varhaiskasvatuksen ammattilaisille.

“Saimme neuvoteltua tuntuvan rahoituksen palkkakehitysohjelmaan ja lisäksi korotuksen työsuhdematkaetuun kaupungin henkilöstölle. Nousevat elinkustannukset ja maan hallituksen toimista johtuva leikkaus asumistukeen heikentää monien Helsingin pienipalkkaisten työntekijöiden toimeentuloa. Lisäksi Helsingin on syytä parantaa mainettaan työnantajana Sarastia-kriisin jälkeen. Siksi iloitsemme siitä, että saimme tässä budjetissa hyvät panostukset henkilöstöön”, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten veto- ja pitovoiman vahvistamiseen käytetään ensi vuonna 2 miljoonaa euroa, jotta päiväkotien henkilöstöpulaa saadaan ratkottua, osaavista ammattilaisista pystytään pitämään kiinni ja varhaiskasvatuksen laatua saadaan parannettua. 

Palkkakehitysohjelman, työsuhdematkaedun ja varhaiskasvatuksen tukemisen lisäksi Helsingin ensi vuoden budjetissa panostetaan alueellisen eriarvoisuuden torjumiseen aikaistamalla puisto- ja liikuntapaikkainvestointeja lähiöissä ja lisäämällä koulujen tarveperustaista rahoitusta.

“Eriarvoisuuden kasvu ja alueellinen eriytyminen ovat monien kasvavien kaupunkien haasteita, eikä Helsinki ole tässä poikkeus. Siksi olen todella iloinen siitä, että yli puoluerajojen löytyi tahtotilaa panostaa viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta edistäviin investointeihin Helsingin lähiöissä Malmilla, Meri-Rastilassa, Malminkartanossa ja Kaarelassa. Helsingin tulee olla kaupunki, jossa asuinalueet eivät eriydy ja kaikkialla on mahdollista elää turvallista ja viihtyisää elämää positiivisesti omaleimaisissa kaupunginosissa. Lisäksi torjuimme Suomen hallituksen leikkaukset koulujen tarveperustaiseen rahoitukseen ja panostamme nuorisotyöhön kouluissa”, iloitsee vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen.

Vihreät piti myös huolen siitä, että Helsingin ensi vuoden talousarviossa panostetaan luonnonsuojeluun, katujen ja puistoalueiden kasvillisuuden lisäämiseen sekä pyöräilyyn. Pyöräilyn ja luonnonsuojelun investointirahoja nostettiin ja päätettiin luoda nopeiden viherryttämisinvestointien toimintamalli, jonka tarkoituksena on lisätä katu- ja puistoalueiden kasvillisuutta ja vehreyttä kaupunkirakenteessa. Vihreät varmistivat sen, että Viikki-Malmi ratikkahanketta viedään eteenpäin. Hankkeesta on tarkoitus tehdä päätös ensi vuonna. Helsingin kaupungin asuntojen eli Hekan korkeisiin vuokriin ja Helsingin asumisoikeusyhtiö Hason vastikkeiden nousuihin haetaan lievennystä sillä, että kaupunki pääomittaa yhtiöitään ensi vuonna 20 miljoonalla eurolla.

Talousarvioneuvotteluissa käsiteltiin myös valtiorahoitteisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan menoja, vaikka toimialan budjetti onkin erillinen kunta-Helsingin budjetista. Vihreät saivat läpi tavoitteensa lastensuojelun jälkihuollon palveluiden turvaamisesta 23-25 vuotiaille sekä sen, että terveyskeskusmaksuja ei oteta Helsingissä käyttöön haastavasta taloustilanteesta huolimatta.

 

Lisätiedot:

Amanda Pasanen, Valtuustoryhmän puheenjohtaja

+358 40 9611330