Haku on auki vaalitoimitsijaksi vuoden 2024 presidentinvaalien ja europarlamenttivaalien vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin Helsingissä. Presidentinvaalien ensimmäinen kierros toimitetaan 28. tammikuuta 2024 ja mahdollinen toinen kierros 11. helmikuuta 2024. Europarlamenttivaalit toimitetaan 9. kesäkuuta 2024. HUOM! Vaalitoimitsijan tulee olla käytettävissä sekä presidentinvaalien että europarlamenttivaalien aikana. Ennen hakulomakkeen täyttämistä perehdythän huolellisesti tämän viestin sisältöön.

VAALILAUTAKUNNAT työskentelevät äänestyspaikoilla vaalipäivinä. Vaalipäivänä työvuoroja on lähtökohtaisesti kaksi (aamu ja ilta), mutta kaikki lautakuntalaiset osallistuvat ääntenlaskuun klo 20 alkaen. Varsinaisen ja varajäsenen tehtävällä ei ole käytännössä eroa, sillä vuorottelun vuoksi kaikki osallistuvat lautakunnan työhön.

VAALITOIMIKUNNAT kiertävät kotimaan ennakkoäänestyksen aikaan (presidentinvaalit 17.–23.1.2024 ja 31.1.–6.2.2024, europarlamenttivaalit 29.5.–4.6.2024) mm. sairaaloissa ja palvelutaloissa. Lisäksi vaalitoimikunnat suorittavat kotiäänestyksiä. Vaalitoimikuntien vaalitoimitsijoiden tulee olla valmiita työskentelemään arkisin päiväsaikaan. Vaalitoimikunnat määrittelevät itse omat työaikansa. Aikaa toimikunnan työhön on syytä varata muutama päivä.

Vaalitoimitsijoille maksetaan kultakin toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta ääntenlaskentatyöstä:

– puheenjohtaja 380 euroa
– varapuheenjohtaja 310 euroa
– jäsen ja varajäsen 260 euroa (jäsenen ja varajäsenen tehtävällä ei käytännössä ole eroa
– kotiäänestyksen vaalitoimitsija 340 euroa

Vaalilautakunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen. Huomaa, että vaalitoimitsijaksi valittavan tulee olla kirjoilla Helsingissä toimitsijoiden valinnan aikana sekä vaalitoimitsijatehtävänsä aikana. Lisäksi vaalitoimitsijan tulee olla viimeistään presidentivaalin vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä ja äänioikeutettu eduskuntavaaleissa.

Vaalilain mukaan vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Ehdokkaana olevan läheinen (puoliso, sisarus, vanhempi tai lapsi) voi toimia vaalilautakunnassa, mutta hän ei saa toimia äänestäjän valitsemana vaaliavustajana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Kaikki vihreiden esittämät vaalitoimitsijat sitoutuvat maksamaan palkkiostaan 20 % suuruisen luottamushenkilömaksun Helsingin Vihreille. Jokaisen palkkionsaajan tulee täyttää niin sanottu perustietoilmoitus, jossa kysytään muun muassa yhteystiedot ja pankin tilinumero. Tässä lomakkeessa on myös kohta tiedolle puoluemaksun perimisestä: oleellista on merkintä ”kyllä” puolueveron perimiseen. 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla 40 % sekä naisia että miehiä. Tämän vuoksi lomakkeessa on valittava juridinen sukupuoli binäärisen jaottelun mukaan.

Hakulomakkeen täyttäneille ei lähetetä erillistä vahvistusviestiä, mutta sähköpostiin tulee automaattisesti kopio omista vastauksista onnistuneen lomakkeen täyttämisen jälkeen. Me olemme Helsingin Vihreistä sähköpostitse yhteydessä kaikkiin lomakkeen täyttäneisiin 17.10. mennessä ja kerromme, esitetäänkö henkilöä vaalitoimitsijaksi. Lisäksi keskusvaalilautakunta ilmoittaa virallisesti vaalitoimitsijoille paikan vaalilautakunnassa ja/tai -toimikunnassa viimeistään noin kuukautta ennen presidentinvaaleja ja kertoo lisätietoja tehtävästä.

Jos me Helsingin Vihreissä saamme hakemuksia enemmän kuin vaalitoimitsijoiden paikkoja on avoinna, kokoamme varalistaa mahdollisten peruutusten varalle. Ilmoitathan tällä lomakkeella myös, jos olet käytettävissä peruneiden vaalitoimitsijoiden tilalle (yleensä lyhyelläkin varoajalla tulee peruutuksia).

Hae vaalitoimitsijaksi täyttämällä tämä lomake

Hakuaika vaalitoimitsijaksi päättyy sunnuntaina 24.9.2023. Jokaisen vaalitoimitsijaksi Helsingin Vihreiden kautta hakevan on täytettävä tämä lomake, vaikka henkilö olisi toiminut aiemmin vaalitoimitsijana.

Lisätietoja: hevi@vihreat.fi / Anna Hyödynmaa, anna.hyodynmaa@vihreat.fi, 040 754 3313