Vihreiden ryhmäpuhe Helsingin vuoden 2022 tilinpäätöksestä kaupunginvaltuustossa 21.6.2023. 

”Meidän päättäjien vastuulla on tehdä Helsingistä sellainen kaupunki, jossa kenenkään ei tarvitse elää velaksi. Meidän vastuullamme on tehdä kestävistä arjen valinnoista helppoja ja halpoja kaikille.

Tästä syystä on todella tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että nykyisillä toimilla emme ole saavuttamassa  tavoitettamme hiilineutraalista Helsingistä vuonna 2030. Tarvitsemme siis uusia toimia. Liikenteen ja lämmityksen päästöt eivät ole laskeneet tavoitteiden mukaisesti.”

Vihreiden ryhmäpuheen tilinpäätöksestä piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen.

Lue koko ryhmäpuhe alta.

***

Arvoisa puheenjohtaja, Värderade ordförande bästa fullmäktigeledamöter

Kaupungin tilinpäätöksen käsittely on se hetki, jolloin pysähdytään pohtimaan kaupungin taloudenpitoa ja budjetointia. Helsingin talous on rahallisessa mielessä kehittynyt positiivisesti ja taloutemme on vakaalla pohjalla.

Tilinpäätökset eivät kuitenkaan nykyisellään ota huomioon taloutemme kestävyyttä laajemmin. Yhä edelleen taloutemme perustuu kestämättömään luonnonvarojen kulutukseen. Me suomalaiset kulutamme oman osuutemme maapallon vuotuisista luonnonvaroista kolmessa kuukaudessa. Elämme siis koko ajan velaksi.

Meidän päättäjien vastuulla on tehdä Helsingistä sellainen kaupunki, jossa kenenkään ei tarvitse elää velaksi. Meidän vastuullamme on tehdä kestävistä arjen valinnoista helppoja ja halpoja kaikille.

Tästä syystä on todella tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että nykyisillä toimilla emme ole saavuttamassa  tavoitettamme hiilineutraalista Helsingistä vuonna 2030. Tarvitsemme siis uusia toimia. Liikenteen ja lämmityksen päästöt eivät ole laskeneet tavoitteiden mukaisesti.

Liikenteen päästötavoitteisiin pääseminen edellyttää sitä, että vähennämme autoliikennettä kolmanneksella. Se ei ole helppoa, mutta se on mahdollista, vaikka Suomen uusi hallitus aikookin veropolitiikallaan ohjata päinvastaiseen suuntaan. Investointeja kestävään liikkumiseen on jatkettava, joukkoliikenteen lipuista tehtävä halvempia ja autoilua rajoitettava siellä, missä sille on parempia vaihtoehtoja.

Helsingin energiamurrosta on kiihdytettävä. Tänä keväänä oli historiallinen hetki, kun suljimme toisen kahdesta jäljellä olevasta hiilivoimalasta. Siirtymä polttoon perustumattomaan lämmöntuotantoon ei kuitenkaan ole tapahtunut tarpeeksi nopeasti. Kivihiilen lisäksi meidän on päästävä eroon niin maakaasusta kuin puun polttamisestakin.

Arvoisa puheenjohtaja,

Suomeen on viime viikolla perustettu uusi oikeistokonservatiivinen hallitus, jonka ohjelmassa on paljon linjauksia, jotka haittaavat erityisesti Helsinkiä ja helsinkiläisiä.

Yksi Helsingin isoimmista haasteista tällä hetkellä on pula osaajista. Muukalaisvihamielinen maahanmuuttopolitiikka tulee vaikeuttamaan helsinkiläisten yritysten toimintaedellytyksiä ja heikentämään palveluitamme. Rajojen sulkeminen turvaa ja apua tarvitsevilta ihmisiltä on tietenkin myös yksiselitteisesti väärin.

Meidän on Helsingissä jatkossa panostettava entistä enemmän ulkomaalaisten osaajien houkutteluun ja kaupunkimme kansainvälisyyteen tämän kehityksen vastavaikuttamiseksi.

Regeringsprogrammets miljardnedskärningar i de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna kommer att göra det mycket svårare att utveckla hälsovårdstjänsterna och förbättra arbetsförhållandena inom den kroniskt underfinansierade sektorn. I Helsingfors och HUS behövs finansiering för att upprätthålla grunderna och åtgärda personalbristen.

Stadens rykte som arbetsgivare måste också förbättras. Vi bör återställa arbetstagarnas förtroende för Helsingfors som arbetsgivare.

I höstas beslöt vi om ett historiskt löneprogram för personalen i Helsingfors. Det är uppenbart att löneprogrammet måste fortsätta under de kommande åren.

Hallituksen monet ratkaisut työmarkkinapolitiikasta lähtien tekevät pienipalkkaisten naisvaltaisten alojen palkkakuopan umpeenkuromisesta entistä haastavampaa.

Siksikin Helsingissä on erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan löydettävä pikaisesti kestäviä ratkaisuja ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkkoja nostettava.

Arvoisa puheenjohtaja,

Hallituksen kaavailemat leikkaukset asumistukeen ja tuettuun asuntotuotantoon tulevat vaikeuttamaan monien pienituloisten helsinkiläisten elämää ja uhkaavat myös syventää kaupungin eri alueiden välistä eriarvoisuutta. Me emme tässä kaupungissa pärjää, jos lähihoitajalla, kaupan kassalla tai bussikuskilla ei enää ole varaa asua tässä kaupungissa korkeiden asumiskustannusten vuoksi.

Helsingin rooli kohtuuhintaisen asumisen turvaajana nousee merkittävästi tulevina vuosina. Meidän on pidettävä huolta siitä, että tästä kaupungista löytyy koteja myös pienituloisemmille.

Viime vuonna korkea inflaatio ja elinkustannusten nousu on tuntunut myös helsinkiläisten lompakoissa ja koronapandemian pitkäaikaisvaikutukset tuntuvat monien elämässä edelleen. Kaupunkilaisten hyvinvoinnin kannalta on äärimmäisen tärkeää, että jokaisella on tulotasosta riippumatta mahdollista harrastaa kulttuuria ja liikuntaa.

Tätä vasten onkin käsittämätöntä, että nyt korkeiden elinkustannusten keskellä Suomen uusi hallitus on päättänyt tehdä kulttuuri- ja liikuntapalveluista kalliimpia, nostamalla näiden palveluiden arvonlisäveroa.

Meidän on turvattava saavutettavat kulttuuri- ja liikuntapalvelut helsinkiläisille myös jatkossa.

Värderade ordförande,

Året 2022 kommer vi alltid att komma ihåg som året, då krig bröt ut i Europa och Ryssland inledde sitt angreppskrig i Ukraina. Vi får inte ge något utrymme för likgiltighet. Även här i Helsingfors måste vi fortsätta att stödja ukrainarna och främja fred i Europa.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

tähän loppuun haluan vielä muistuttaa, että olemme nyt valtuustokauden puolessa välissä. Viime viikolla kokoonnuimme yhteen Valtuustoseminaarissa ja pääsimme kiireettömässä ympäristössä syventymään kaupunkimme ajankohtaisiin haasteisiin. Vaikka olemmekin usein asioista eri mieltä ja käymme välillä kiivastakin debattia täällä valtuustossa, pystymme myös tulemaan yhteen ja käymään dialogia meitä jakavista asioista.

Valtuustoseminaarin keskustelut olivat arvokas muistutus siitä, kuinka vaikeiden yhteiskunnallisten haasteiden ratkaiseminen onnistuu kuitenkin aina lopulta parhaiten silloin, kun niitä ratkaistaan yhdessä.

Kiitos.

 

Kuva: Salla Merikukka