Katupuut ja kaupunkiluonto puhuttavat vaalikentillä. Viime aikoina uutisissa on ollut Mannerheimintien katuremontti ja sen myötä kaatumisuhan alla olevat puut. Nämä puut ovat herättäneet monet kaupunkilaiset puolustamaan vanhojen puiden säilyttämistä. On upeaa, että ihmiset kiintyvät vanhoihin puihin ja haluavat lisätä luontoa kaupungissa.

Mannerheimintien katusuunnitelma on poikkeuksellisen vanha. Se on käsitelty vuonna 2015 silloisessa yleisten töiden lautakunnassa, jota ei enää ole vuosiin edes ollut olemassa. Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä tuntuu tietenkin kurjalta, että nyt toteutetaan suunnitelmaa, jota itse ei ole ollut käsittelemässä ja jonka ratkaisuihin ei ole voinut vaikuttaa. On ymmärrettävää etteivät helsinkiläisetkään enää muista näin vanhan suunnitelman olemassaoloa.

En usko, että nykyinen kaupunkiympäristölautakunta olisi hyväksynyt suunnitelmaa sellaisena kun se silloin hyväksyttiin. Me vihreät emme ainakaan olisi.

Nyt puiden kaatamista koskee toimenpidekielto, mikä antaa hyvän aikalisän arvioida suunnitelma uudelleen. Tässä tilanteessa on välttämätöntä, että suunnitelma arvioidaan uudelleen puiden kaatamisen osalta ja käydään läpi, onko kadun peruskorjausta mahdollista toteuttaa ilman puiden kaatamista. Onkin erittäin hyvä, että kaupunkiympäristölautakunnan vihreä puheenjohtaja Anni Sinnemäki tiistaina 28.3.2023 lautakunnan kokouksessa pyysi toimialaa käymään läpi mahdollisuudet säästää puut Hesperian puistossa.

Entä mitä katupuiden säilyttämiseksi ja lisäämiseksi voi kaiken kaikkiaan tehdä ja mitä vihreät ovat tehneet?

Isoimpina asioina olemme saaneet aikaan tällä valtuustokaudella kaupunkistrategiaan seuraavat hyvin tärkeät kirjaukset, joilla muutetaan pikkuhiljaa koko kaupungin toimintaa puiden osalta:

  • Ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi puiden ja vehreyden määrää kaupungissa lisätään.
  • Rakennus- ja liikennehankkeissa selvitetään aina vaihtoehto säästää mahdollisimman paljon puustoa ja kasvillisuutta.

 

Näiden myötä tulevissa katusuunnitelmissa uusilla kaduilla on enemmän puita kuin aiempina vuosikymmeninä ja lähtökohtaisesti puita ja kasvillisuutta pyritään lisäämään aina remonttien yhteydessä.

Usein vaalikentilä vastaan katupuiden vähyydestä kysyville, että äänestämällä vihreitä saa sellaista politiikkaa, jossa lisätään katukasvillisuutta ja kaupunkimme viihtyisyyttä. Olen viimeiset viisi vuotta istunut Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa, ensin varajäsenenä ja myöhemmin varsinaisena jäsenenä. Lautakunnassa teemme harva se viikko päätöksiä katusuunnitelmista, joissa olisi mahdollista säästää tai lisätä katupuita ja katukasvillisuutta. Kaupungissa tila on kuitenkin kortilla ja jostain on tingittävä. Lukuisissa lautakunnan kokouksissa vihreät ovat tehneet esityksiä puiden säästämiseksi kaventamalla tai poistamalla ajokaistoja tai vähentämällä parkkipaikkoja, jotta tilaa riittäisi enemmän katupuille. Ehdotuksemme eivät kuitenkaan kovin usein menesty, sillä valtaosa puolueista, etenkin kokoomus ja SDP, ovat harvoin valmiita tällaiseen priorisointiin.

Esimerkiksi nyt puhututtava Mannerheimintien remontti tulee etenemään myös pohjoisemmaksi. Kun pohjoisempi osa oli käsiteltävänä nykyisessä kaupunkiympäristölautakunnassa, teimme sen osalta esityksen, että liikenteen käytössä olevaa tilaa pienennettäisiin, jotta kadulle mahtuisi enemmän puita. Valitettavasti SDP ja kokoomus halusivat priorisoida autoliikenteen katupuiden edelle, joten puut hävisivät äänestyksen autokaistoille.

Hyviäkin uutisia onneksi on. Helsingin rakennusjärjestys päivitettiin vastikään, ja näissä uusissa rakentamisohjeissa kielletään puiden kaato rakennettavalta tontilta ilman lupaa. Jatkossa tarvitaan siis rakennusvalvonnalta lupa jokaisen puun kaatamiseen. Lisäksi tein rakennusjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä esityksen, jossa edellytetään, että vastaisuudessa tarkastellaan mahdollisuutta säilyttää tonttien pihamaat lähkökohtaisesti luonnonmukaisina sen sijaan, että ensin lanataan kaikki tasaiseksi ja sen jälkeen istutetaan uutta kasvillisuutta.

Puiden lisääntyminen suunnitelmissa ei ole sattumaa, vaan pitkän työn tulos. Teimme esimerkiksi vuonna 2019 koko vihreän valtuustoryhmän voimin aloitteen, että Helsinkiin tulisi istuttaa 100 000 uutta puuta. Aloite hyväksyttiin, ja nyt näitä puita istutetaan niin uusille kuin jo olemassaoleville kaduille, puistoihin ja muille viheralueille.

Amanda Pasanen
eduskuntavaaliehdokas, vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen