Eilen uutisoitiin varhaiskasvatuksen vakavan henkilöstöpulan vaikutuksesta leikkipuistoihin. Kaupunki joutuu sulkemaan ensi kevääksi yhteensä 39 leikkipuistoa, joissa järjestetään lapsiperheiden aamupäivätoimintaa, kerhoja ja iltapäivätoimintaa. Tämä vaikuttaa tuhannen lapsen iltapäiväkerhopaikkaan. 25 leikkipuistoa pysyy avoinna ja 1100 eka- ja tokaluokkalaisen iltapäiväkerhopaikka säilyy. Tilanne on äärimmäisen vakava ja valitettava. Leikkipuistot ja iltapäivätoiminta ovat osa helsinkiläisten perheiden turvaverkkoa. Kaikilla ei ole isovanhempia tai muita läheisiä tukena vauva- ja lapsiperhearjessa. Vihreät ovat jo useampi vuosi sitten ajaneet läpi tavoitteen, että jokaiselle pikkukoululaiselle on taattava iltapäiväkerhopaikka. Siitä ei pitäisi Helsingissä luopua. Perheiden luottamus on syystäkin koetuksella.

Leikkipuistot suljetaan akuutin pakon edessä päiväkotien henkilöstöpulan vuoksi. Tällä kaupunki haluaa turvata kaikille varhaiskasvatuspaikan. Kaupungin omat työntekijät tarvitaan päiväkoteihin, mutta leikkipuistojen toimintaan ja iltapäiväkerhoihin on nyt etsittävä toimijoita yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Yrityksiä, järjestöjä ja seurakuntia tarvitaan mukaan. Kaupunki on kertonut tiedottavansa perheitä korvaavista ratkaisuista, kun sellaisia löydetään.

Varhaiskasvatuksen kriisin juurisyyt ovat palkoissa, työoloissa ja riittävässä osaajamäärässä. Varhaiskasvatuksen henkilöstöä on koulutettu vuosia liian vähän vaikka lasten määrä on Helsingin seudulla kasvanut. Liian pienet palkat suhteessa kalliiseen asumiseen ja elinkustannuksiin Helsingissä on merkittävänä syynä päiväkotien työvoimapulaan. Palkkaus liittyy myös mahdollisuuksiin tehdä työnsä hyvin, vajaalla miehityksellä kaikki kuormittavat enemmän.

Vihreiden tavoite Helsingissä on korottaa työvoimapulasta kärsivien alojen palkkoja joka vuosi. Helsingissä on ollut oma palkkakehitysohjelma vuodesta 2018 palkkojen nostamiseksi. Viime kaudella varhaiskasvatuksen opettajien suurin palkankorotus oli 175 euroa. Tämän vuoden budjetissa käytimme palkankorotuksiin viisi miljoonaa euroa, jotka neuvottelimme budjettiin vuosi sitten. Tänä syksynä korotettiin varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkoja 150 eurolla niissä päiväkodeissa, joiden henkilöstöpula on erityisen vakava. Ensi vuoden budjettiin onnistuimme yli kaksinkertaistamaan palkkaohjelman rahoituksen. Toivottavasti kohdennukset päätetään mahdollisimman pian keväällä yhteistyössä työntekijäjärjestöjen kanssa. On selvää, että korotuksia tarvitaan kipeästi päiväkodeissa, niissä henkilöstöpula on erityisen suuri.

Palkat ja työolot on saatava varhaiskasvatuksessa kuntoon, mutta pidemmällä aikavälillä lisäapua tarvitaan myös valtion tasolta. Pääkaupunkiseudun kaupungit voisivat välittömästi palkata tuhansia työntekijöitä, jos heitä löytyisi. Tämän vuosikymmenen loppuun mennessä Helsingissä tarvitaan 6000 uutta työntekijää varhaiskasvatukseen. Helsingin yliopistolle tarvitaan lisää koulutuspaikkoja varhaiskasvatuksen opettajille. Monimuotokoulutuksella voitaisiin kouluttaa nopealla aikataululla monia jo päiväkodissa työskenteleviä ammattilaisia varhaiskasvatuksen opettajiksi. Tarvitsemme systemaattisen palkkojen kehittämisen lisäksi siis sitä, että työvoimapulasta kärsivien alojen koulutusmääriä nostetaan. Kumpikaan keino ei yksin riitä, molempia tarvitaan. Tämän valtuustokauden tärkeimpiä tehtäviämme on varmistaa se, että saamme henkilöstöpulan käännettyä, helsinkiläisten palvelut ovat laadukkaat ja tasavertaiset kaikkialla kaupungissa ja että kaupungin motivoituneet ja osaavat tekijät kokevat, että heillä on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin.

Reetta Vanhanen
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja