Helsingin kaupungin tavoitteena on tehdä Helsingin energiantuotannosta ilmaston- ja luonnon kannalta kestävää. Se tarkoittaa sitä, että kivihiilestä luovutaan ja energiantuotannossa siirrytään polttoon perustumattomiin ratkaisuihin. Hanasaaren hiilivoimala suljetaan ensi keväänä ja Salmisaaren sulkemista on aikaistettu huomattavasti alkuperäisestä aikataulusta. Venäjän hyökkäys Ukrainassa on aiheuttanut energiakriisin Euroopassa, joka vaikuttaa myös Suomen energiatilanteeseen. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa Helsingin energiayhtiö Helen haluaa polttoon perustumattomien energiainvestointien ohessa investoida bioenergiaan, vaikka Helsingin kaupunkistrategiassa kielletään uudet investoinnit bioenergiaan. Salmisaaressa lämmöntuotanto jatkuu muuttamalla nykyinen kivihiilellä käyvä lämpökattila pellettikäyttöiseksi.

Päätös pellettikonversiosta on poikkeuksellinen ja erittäin harmillinen. Polttoon perustumattomia investointeja olisi pitänyt jo aiemmin edistää tehokkaammin ja nopeammin. Niistä järjestettiin myös Helsinki Energy Challenge -kilpailu viime valtuustokaudella ratkaisujen löytämiseksi. Vaikka bioenergia lasketaan hiilineutraaliksi energiantuotantomuodoksi, se vaikuttaa valtakunnalliseen päästötaseeseen ja hiilinieluihin. Bioenergian laajamittainen käyttö on myös ongelmallista Suomen uhanalaistuneen metsäluonnon kannalta. Siksi Helenin tulee pellettihankinnoissaan pystyä varmistumaan siitä, että käytetyt pelletit on metsätalouden sivuvirroista tuotettuja.

Polttoon perustumaton energiantuotanto ottaa onneksi myös harppauksen eteenpäin, kun Helen suunnittelee kahden suuren sähkökattilan hankintaa Salmisaaren ja Hanasaaren energiakortteleihin. Suomen hallituksessa vihreät ovat tällä hallituskaudella saaneet läpi teollisuuden sähköveron laskemisen EU:n sallimaan minimiin, mikä mahdollistaa teollisuudelle puhtaaseen energiaan perustuvan sähkönkäytön fossiilisten polttoaineiden sijaan. Tämä on saanut myös energiayhtiöt investoimaan kestäviin lämmitysratkaisuihin aiempaa enemmän.

On pettymys, että Helen on nähnyt uuden pellettikattilan välttämättömänä. Kivihiilikattilan konversion pellettikattilaksi on oltava väliaikainen investointi, jolla vastataan lämmönsaannin turvaamiseen sodan aiheuttamassa energiakriisissä. Samaan aikaan peruslämmöntuotannossa on investoitava mahdollisimman polttoon perustumattomiin ratkaisuihin niin nopeasti kuin mahdollista. Sähkökattiloiden lisääminen on hyvä alku, mutta vahvempaa käännettä täysin polttoon perustumattomaan lämmitykseen tarvitaan.

Amanda Pasanen
Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja