Helsingin vuoden 2023 talousarvioehdotus esiteltiin tänään 14.10.2022 pormestariston yhteisessä tiedotustilaisuudessa. Vihreät on tyytyväisiä siihen, että talousarviossa turvataan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen resurssit, panostetaan henkilöstöön palkkaohjelman kasvattamisella ja työmatkaedulla sekä vauhditetaan ilmastotoimia.

“Tavoitteemme budjettineuvotteluissa oli jatkaa tuntuvaa palkkaohjelmaa työvoimapulasta kärsiville aloille. Olemme tyytyväisiä siihen, että palkkaohjelmaa päätettiin kasvattaa viidestä seitsemään miljoonaan euroon ensi vuodeksi. Palkkaohjelmalla ratkotaan erityisesti varhaiskasvatuksen ja muiden alojen henkilöstöpulaa, mutta palautetaan myös luottamusta kaupunkiin työnantajana. Saimme neuvoteltua talousarvioon myös kolme miljoonaa euroa henkilöstön työmatkaetuun, joka toivottavasti kannustaa siirtymään takaisin joukkoliikenteen pariin”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan kohdistuneet säästöpaineet saatiin budjettineuvotteluissa katettua. Tämän lisäksi koulutukseen lisättiin neuvotteluissa yli 10 miljoonaa, jolla torjutaan eriarvoisuutta kasvattamalla koulujen tarveperusteista lisärahoitusta (positiivisen diskriminaation raha) ja lisätään lasten tarvitsemaa yksilöllistä tukea oppimiseen lisäämällä resursseja inkluusion toteuttamiseen. Lisäksi rahaa varattiin varhaiskasvatuksen työntekijäpulan helpottamiseen.

“Ilmaston kannalta talousarvio noudattaa kaupunkistrategian tavoitteita. Ensi vuonna vauhditetaan sellaisia ilmastotoimia, jotka säästävät sekä energiaa että rahaa lyhyellä aikavälillä. Energiansäästöstä kerätyt varat ohjataan helsinkiläisten palveluiden parantamiseen. Budjetti satsaa kestävään liikkumiseen, kun varmistamme Helsingin raitiotiehankkeiden ja pyöräilyn tavoiteverkon etenemisen aikataulussa. Saimme neuvoteltua Viikistä Malmiin kulkevan raitiotien mukaan investointisuunnitelmaan ja kävelykeskustan kehittämiseen kolme miljoonaa euroa”, Reetta Vanhanen sanoo.

Vihreät sai varmistettua talousarvioneuvotteluissa Kruunuvuoren lauttaliikennöinnin toteutumisen ensi vuonna sekä turvattua rahoituksen eläinpelastuksen puhelinpalvelulle, jotta luonnonvaraisten eläinten auttaminen on mahdollista jatkossakin.

Talousarviossa parannetaan kaupunkilaisten hyvinvointia ja virkistysmahdollisuuksia kehittämällä lähiliikuntapaikkoja, puistoja ja panostamalla roskaamisen vähentämiseen. Useiden koulujen, kirjastojen ja nuorisotalojen korjaukset saatiin turvattua ja kulttuuritoimijoiden tukemiseen varattiin lisää varoja. Vihreille tärkeä Kalasataman kirjaston avaaminen vuoden 2023 aikana saatiin myös neuvotteluissa turvattua.

Lisätiedot:
valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen, 044 570 7857