Kaupunginhallitus käsitteli edellisellä viikolla jälleen Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmia. Kaupunki siirtyi uuteen Sarastia-palkanmaksujärjestelmään huhtikuussa, eikä käyttöönotto ei ole sujunut odotetusti. Ongelmia ei vieläkään ole kokonaan ratkaistu, ja syyskauden alkaminen on tuonut uusia ruuhkia asiakaspalveluun. 15. syyskuuta asiakaspalvelussa oli yhteensä 6600 käsittelyä odottavaa yhteydenottoa. Palkkavirheiden korjaustahti on kesästä jonkin verran nopeutunut, mutta tilanne on edelleen hyvin vakava. Kaupungin viimeisimmän tiedotteen mukaan palkkavirheiden määrä kasvoi aavistuksen edeltäneeseen viikkoon verrattuna. Kokonaan puuttuvia palkkoja oli 15. syyskuuta 97 kappaletta.

Kaupunginhallitukselle arvioitiin edelleen, että palkanlaskennan korjaustoimet vievät koko syksyn. Edelleen pitkittyvät ongelmat palkkojen maksamisessa ovat kohtuuttomia työntekijöille. Nousevat elinkustannukset vaikeuttavat kaupunkilaisten tilannetta entisestään, joten palkan tuleminen ajallaan on välttämätöntä laskujen maksamiselle. Palkkakaaos tekee Helsingin työvoimapulan ratkaisemisesta lähes mahdotonta. Kaupungin on jo nyt vaikea rekrytoida uusia työntekijöitä ja ihmisten luottamuksen palauttaminen vie aikaa ja vaatii paljon työtä.

Vihreä valtuustoryhmä on vaatinut tehostettuja toimia palkkakriisiin puuttumiseksi ja työntekijöiden vaikean tilanteen helpottamiseksi. Pormestarin ja ylimmän johdon on edelleen terävöitettävä toimintaa ja johtamista ongelmien ratkaisemiseksi. Sarastian ja kaupungin on yhteistyöllä löydettävä pikaiset keinot uuden järjestelmän suorituskyvyn ja käytettävyyden parantamiseksi. Myös tulorekisterivirheiden syntyminen on saatava estettyä, jotta esimerkiksi työntekijöiden etuudet maksetaan oikein. Ongelmien ratkaisuun on myös edelleen saatava lisää resursseja. Palkkakuiteista on saatava työntekijöille ymmärrettäviä ja helppolukuisia, jotta he pystyvät tarkistamaan palkkansa oikeellisuuden. Lisäksi korjaustoimien etenemisestä on tiivistettävä viestintää henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Palkkakriisin syntymisestä ja ongelmien ratkaisemisesta on päätetty tilata ulkopuolinen selvitys. Helsingin on jatkossa kaikin keinoin varmistettava, että vastaavaa kaaosta ei pääse suurissa muutoksissa enää syntymään.

Reetta Vanhanen
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja