Vihreiden valtuustoryhmä jätti 30.3. kaupunginvaltuustossa aloitteen, jossa esitetään, että Helsinki selvittää nopealla aikataululla venäläisestä fossiilienergiasta irtautumista. Lisäksi aloitteessa esitetään, että IEA:n ehdottamia toimenpiteitä öljyn kulutuksen vähentämiseksi otetaan pikaisesti käyttöön myös Helsingissä.

“Energiariippuvuuden katkaisu auttaa meitä toimimaan tehokkaammin sodan lopettamiseksi ja se on pidemmällä tähtäimellä tarpeen sekä Venäjään liittyvän epävarmuuden että ilmastonmuutoksen hillinnän ja Suomen huoltovarmuuden vahvistamisen vuoksi”, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen.

Helenin on pikaisesti irtauduttava maakaasusta sekä Venäjältä tuodusta kivihiilestä ja biomassasta. Sodan johdosta kansainvälinen energiajärjestö IEA suosittelee myös vähentämään öljynkulutusta kymmenellä eri keinolla globaalin energiakriisin vaikutusten minimoimiseksi. Lähes kaikki Suomeen tuotava raakaöljy tulee Venäjältä.

“Suuret kaupungit ovat avainasemassa näissä toimissa ja monet IEA:n ehdottamista toimenpiteistä ovat Suomessa kuntien toimivallassa. Vihreä valtuustoryhmä esittää, että toimia venäläisestä fossiilienergiasta irtautumiseksi sekä IEA:n ehdottamia toimenpiteitä energian säästämiseksi ja öljynkulutuksen vähentämiseksi otetaan pikaisesti käyttöön myös Helsingissä”, Vanhanen sanoo.

Vihreä valtuustoryhmä esittää aloitteessa muun muassa seuraavien keinojen käyttöön ottamista mahdollisimman nopeassa aikataulussa:

 • helsinkiläisten joukkoliikennelippujen hintojen alentaminen joukkoliikenteen käyttöasteen nostamiseksi
 • sähköautojen latauspisteiden määrän lisääminen ja sähköautojen suosiminen pysäköintipolitiikassa sekä sähköautojen lisääminen kaupungin omassa autokannassa
 • kävelyä ja pyöräilyä lisäävien investointien vauhdittaminen ja väylien ympärivuotisen kunnossapidon parantaminen
 • taloyhtiöiden energiaremonttien vauhdittaminen edelleen
 • yhteiskäyttöautoilun helpottaminen
 • työmatkalentojen vähentäminen
 • erikseen harkittavien asuinalueiden tai kortteleiden autottomien sunnuntaiden kokeilut sekä kesäkävelykatukokeilujen laajentaminen

 

Lisätiedot:
Valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen, puh. 044 570 7857

 

***

Ryhmäaloite kokonaisuudessaan

Vihreiden ryhmäaloite venäläisestä fossiilienergiasta irtautumiseksi

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on perustellusti käynnistänyt laajan eurooppalaisen keskustelun tarpeesta irtautua venäläisestä fossiilisesta energiasta. Energiariippuvuuden katkaisu auttaa meitä toimimaan tehokkaammin sodan lopettamiseksi ja se on pidemmällä tähtäimellä tarpeen sekä Venäjään liittyvän epävarmuuden että ilmastonmuutoksen hillinnän ja Suomen huoltovarmuuden vahvistamisen vuoksi. Sodan johdosta kansainvälinen energiajärjestö IEA suosittelee myös vähentämään öljynkulutusta kymmenellä eri keinolla globaalin energiakriisin vaikutusten minimoimiseksi. Lähes kaikki Suomeen tuotava raakaöljy tulee Venäjältä. Myös suomalainen tutkimuslaitos Sitra kehottaa suomalaisia säästämään energiankulutuksestaan Ukrainan sodan vuoksi. Energiaa saattaa olla lähitulevaisuudessa tarjolla niukemmin, sen hinta on nousussa, ja valtioiden tulee pyrkiä mahdollisimman pian eroon venäläisestä fossiilisesta energiasta ja sitä kautta Venäjän taloudellisesta tukemisesta. Näillä toimilla on myös tarkoitus hillitä energian hinnannousua. Hintashokin hillitsemiseksi energiaa on säästettävä kokonaisuudessaan.

Suuret kaupungit ovat avainasemassa näissä toimissa ja monet IEA:n ehdottamista toimenpiteistä ovat Suomessa kuntien toimivallassa. Vihreä valtuustoryhmä esittää, että toimia venäläisestä fossiilienergiasta irtautumiseksi sekä IEA:n ehdottamia toimenpiteitä energian säästämiseksi ja öljynkulutuksen vähentämiseksi otetaan pikaisesti käyttöön myös Helsingissä.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että kaupunginvaltuustolle tuodaan selvitys siitä, miten ja millä aikataululla venäläisestä fossiilienergiasta päästään Helsingissä kokonaan irti sisältäen myös Helenin toimet. Samalla edellytetään Heleniltä toimenpideohjelmaa, jossa osoitetaan, millä tavoin yhtiö selviää jatkossa ilman maakaasua, Venäjältä tuotua biomassaa ja ennen pikaista kivihiilivoimaloiden sulkua hoitaa kivihiilen polttoa ilman Venäjältä tuotua kivihiiltä.

Lisäksi Vihreä valtuustoryhmä esittää, että mm. seuraavia keinoja otetaan käyttöön mahdollisimman nopeassa aikataulussa:

 • Joukkoliikennelippujen erillinen subventoiminen helsinkiläisille joukkoliikenteen käyttöasteen nostamiseksi
 • Sähköautojen latauspisteiden määrän lisääminen ja sähköautojen suosiminen pysäköintipolitiikassa sekä sähköautojen lisääminen kaupungin omassa autokannassa
 • Kävelyä ja pyöräilyä lisäävien investointien vauhdittaminen ja väylien ympärivuotisen kunnossapidon parantaminen
 • Etätyösuositusten osittainen (esim. 2 päivää viikossa) jatkaminen niillä aloilla joilla se on mahdollista
 • Taloyhtiöiden energiaremonttien vauhdittaminen edelleen
 • Työntekijöiden autottoman työmatkaliikkumisen tukeminen
 • Yhteiskäyttöautoilun helpottaminen
 • Työmatkalentojen vähentäminen
 • Erikseen harkittavien asuinalueiden tai kortteleiden autottomien sunnuntaiden kokeilut sekä kesäkävelykatukokeilujen laajentaminen

 

30.3.2022
Vihreä valtuustoryhmä