Kaikki eivät lähde samalta viivalta. Lauseessa tiivistyy yhdenvertaisuuden puolesta taisteleminen. Jos kuvittelemme, että yhteiskunta on sadan metrin juoksu ja ihmiset juoksijoita, niin toisilla on tuntuva etumatka. Etumatkaa on vuosien saatossa otettu kiinni, mutta sitä on vielä reilusti jäljellä. Tämä ei tarkoita, että vähemmistöt eivät voisi kuroa etumatkaa, mutta epäoikeudenmukaisten rakenteiden vuoksi se vaatii yleensä enemmän työtä ja onnea.

Jotta voisimme lähteä samalta viivalta, meidän tulee tunnustaa toisten saama etumatka. Tämä tarkoittaa syrjivien rakenteiden ja asenteiden huomaamista ja aktiivista purkamista. Valitettavasti mitkään yhteiskunnan muutokset eivät ole tapahtuneet yksin vähemmistöjen toimesta. Vähemmistöt voivat pitää ääntä ja tuoda epäkohtia esiin, mutta valta on enemmistöllä. Muutokset tapahtuvat vasta, kun valtaapitävät tunnistavat etuoikeutensa ja lähtevät mukaan tekemään muutosta.

Arkinen esimerkki etuoikeutetusta asemasta on ilmaisu “kun ei saa enää sanoa mitään”. Näin toteava ihminen kokee oman ilmaisunvapauden rajoittuneen, mutta oikeastaan kyse on etuoikeudesta, jota ei kaikilla ole. Ilmaisu kertoo valtaväestön tarpeesta kiinnittää huomio heidän kokemaansa epämukavuuden tunteeseen yhteiskunnallisista valtarakenteista keskusteltaessa. Näin sivuutetaan vähemmistöjen tunteet, joiden loukkaaminen on kyseisten rakenteiden vuoksi ollut sallittua. Kuten elokuvatuottaja Franklin Leonard on todennut: Etuoikeutettuun asemaan tottuneiden näkökulmasta tasa-arvo tuntuu sorrolta. (Se ei ole sitä.). Toisin sanoen, etumatkaan tottuneiden näkökulmasta samalta viivalta lähteminen voi tuntua sorrolta.

Haluan uskoa, että suurin osa meistä kannattaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhdenvertainen yhteiskunta vaatii vähemmistöjen mukaan ottamista niin keskusteluun kuin päätöksentekoon. Ei anneta termien tai vaikeasti ymmärrettävien asioiden vähentää haluamme tehdä hyvää. Ei anneta täydellisyyden olla hyvän vihollinen. Ollaan uteliaita, kysellään, opitaan, annetaan anteeksi – ja mennään eteenpäin. Pienennetään rakenteista johtuvia etumatkoja kunnes olemme kaikki samalla viivalla.

Shawn Huff
kaupunginvaltuutettu, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen