Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti ulkotapahtumia koskevista soittoaikalinjauksista viime viikolla. Vihreän ryhmän esitys soittoaikojen lisäämistä viime vuosiin verrattuna hyväksyttiin yksimielisesti.

Pandemia ja siihen liittyvät rajoitukset ovat koetelleet Helsingin tapahtuma-, kulttuuri-, ja musiikkialaa. On tärkeää, että ala saa hyvät mahdollisuudet toimia ensi kesänä, jotta se voi aloittaa elpymisen. Mahdollisuus järjestää festareita vähän myöhempään ja useammin on yksi tärkeä osa tätä yhtälöä.

Illan viimeiset tunnit ovat tapahtumille taloudellisesti erittäin merkittäviä. Toisaalta tiiviissä kaupungissa tai meren äärellä tapahtumien melu kuuluu kauas, eikä kohtuutonta meluhaittaa haluta, vaikka pääkaupunkiin pieni hurlumhei kuuluukin. Tasapainoilu elävän kaupungin ja yörauhan välillä on haastavaa, ja jaosto pyrki perusteellisten keskusteluiden ja ympäristöviranomaisten tuella muotoilemaan linjauksista mahdollisimman tasapainoisia.

Jaosto päätti myöntää enemmän soittoaikoja kuin viime vuosina. Soittoaikoja pyritään jakamaan niin, että samalle alueelle ei kohdistu liian usein melua. Lisäksi jaosto linjasi, että soittoaikoja jakaessa tulee kohdella tasapuolisesti uusia ja vakiintuneita toimijoita.

Päätöksenteon tueksi jaosto tapasi lähes koko vahvuudessaan festivaali- ja tapahtumajärjestäjiä ja perehtyi asukaskyselyiden tuloksiin kesiltä 2015 ja 2018. Vihreiden esittämät muutokset esitykseen hyväksyttiin yksimielisesti, ja yhteistyö eri puolueiden toimijoiden sekä valmistelun välillä oli tavoitteista ilahduttavan yksimielistä.

Helsinkiin mahtuu myös uusia festareita ja muita tapahtumia. Kaupunki myöntää poikkeuslupia myös ennalta määritettyjen aikojen ulkopuolella, jos ei ole perusteltua syytä olla myöntämättä niitä.

Tämän vuoden festarikauden jälkeen tehdään uusi asukaskysely, jonka kautta toivottavasti saadaan kattavasti tietoa tämän vuoden linjausten toimivuudesta. Jatkossa linjauksia on tarkoitus valmistella useammaksi vuodeksi kerrallaan tapahtumien suunnittelun helpottamiseksi.

Toivottavasti uleva kesä onhelsinkiläisen kulttuurin riemujuhlaa!

Päätökseen soittolinjauksista voit tutustua tarkemmin täällä.

Saana Rossi, Milja Suihko, Coel Thomas
Vihreiden ympäristö- ja lupajaoston jäsenet