Helsingin kaupunkistrategian koulutusta, varhaiskasvatusta ja oppimista käsittelevä osio alkaa kunnianhimoisesti: Helsingin tavoitteena on olla maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia. Strategiassa otimme tärkeitä askelia koulutukseen panostamisessa. Kaikkien koulujen on oltava hyviä kouluja ja polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toiselle asteelle on toimittava sujuvasti.

Hyvien tavoitteiden lisäksi laadukas varhaiskasvatus tarvitsee toteutuakseen konkretiaa. Kaikkein tärkeintä on pätevän henkilöstön saatavuus ja työssä viihtyvyyden parantaminen. Tilanne on huolestuttava. Saimme strategiaan kirjauksen siitä, että Helsinki laatii toimenpiteet henkilöstön saatavuuden parantamiseksi ja alkaa toteuttaa niitä valtuustokauden aikana. Varmistamme, että pätevän henkilöstön osuus nousee varhaiskasvatuksessa, ja että työoloja ja sijaisjärjestelyjä parannetaan.

Haluamme kehittää varhaiskasvatusta yhä enemmän kohti kaikkien lasten maksutonta ja peruskouluun rinnasteista opinpolun alkua. Vihreiden aloitteesta viisivuotiaiden varhaiskasvatus viskari on jo maksuton. Tänä vuonna viskarin rinnalla on aloitettu kaksivuotisen esikoulun kokeilu.

Valtuuston hyväksymä lähipäiväkotiperiaate on kirjattu strategiaan. Lähipäiväkotiperiaate tarkoittaa, että Helsinki ei voi olla yksi varhaiskasvatusalue, vaan se jaetaan useampaan alueeseen, jotta jokainen perhe saa tulevaisuudessa varhaiskasvatuspaikan riittävän läheltä kotia. Lähipäiväkoti toimii siis esimerkiksi esikoulualueiden tai lähikoulun tapaan. Lasten määrä on arvioitava tarkemmin, jotta jokainen saa paikan läheltä. Jokaisella lapsella on oltava myös oikeus oppimista tukeviin ulko- ja sisätiloihin. Helsingin tulee suunnitella muuntojoustavia ja riittäviä oppimistiloja, ei ahtaita ja hälyisiä.

Strategianeuvotteluissa sovittiin myös lähikoulujen vahvistamisesta turvaamalla koulujen perusrahoitus. Lisäksi erillinen koronapalautumisen kokonaisuus kohdentaa resursseja lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeen korjaamisessa. Lukiopaikkoja lisätään ja ammatillisissa opinnossa varmistetaan riittävä lähiopetus. Nämä ovat tärkeitä askelia oikeaan suuntaan.

Hyvät tavoitteet eivät kuitenkaan riitä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarvitsee myös riittävät resurssit tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Niitä me vihreät puolustamme parhaillaan käynnissä olevissa budjettineuvotteluissa.

Mari Holopainen
Kansanedustaja, kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsen

Ozan Yanar
Kaupunginvaltuutettu, kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen