Tasa-arvoa ja jo saavutettuja oikeuksia ei saa ottaa itsestäänselvyytenä. Tasa-arvossa voidaan ottaa myös takapakkia.

Talibanin noustua valtaan Afganistanissa tänä syksynä, tyttöjen ja naisten oikeuksia on heikennetty merkittävästi. Kansainvälisesti kaikilla tytöillä ei edelleenkään ole mahdollisuutta käydä koulua, mutta missään muualla yli 12-vuotiailta tytöiltä ei ole kielletty koulunkäyntiä kokonaan – näin on nyt Afganistanissa. Monia muitakin oikeuksia on viety. Taliban on esimerkiksi kieltänyt tyttöjen ja naisten urheilun ja pukeutumista ja liikkumista rajoitetaan suuresti. Vaikka tilanne on järkyttävä, emme saa kääntää katsetta pois. Suomi sekä kansainvälinen yhteisö voi sekä suojella tyttöjä että tukea heidän oikeuksiaan ja vaikuttamistyötään.

Tasa-arvo vaatiikin jatkuvasti aktiivisia tekoja. Samalla kun pidämme ääntä Afganistanista, voimme edistää tyttöjen asemaa ja oikeuksia monella tavalla myös Helsingissä.

Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan esimerkiksi liikunta ja urheilu on sukupuolittunutta. Tytöt liikkuvat poikia vähemmän niin ohjatusti kuin omatoimisesti. Liikunnan määrä vaihtelee myös kaupunginosittain sekä oppilaitoksittain. Vähiten liikkuvat ammattioppilaitoksissa opiskelevat naiset.

Helsinkiläiset tytöt tuntevat itsensä myös yksinäisemmiksi, kokevat useammin ahdistuneisuutta ja ovat olleet huolissaan mielialastaan useammin kuin helsinkiläiset pojat. Niin tyttöjen kuin poikien kohdalla luvut ovat myös selvästi nousseet, kun verrataan aiempien vuosien kouluterveyskyselyihin. Koronapandemia on jättänyt jälkensä lapsiin ja nuoriin.

Helsingin uudessa kaupunkistrategiassa tartumme lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen varaamalla erilliset resurssit koronasta palautumiseen. Lisäksi jatkamme esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyspalveluketjun parantamista.

Kaupunkistrategiassa pidämme nuorten palaamista harrastuksiin erityisen tärkeänä. Harrastukset tarjoavat sekä liikuntaa että sosiaalisia kontakteja. Liikunnan määrää voi nostaa esimerkiksi kuuntelemalla tyttöjen ajatuksia siitä, minkälaista liikuntaa he haluaisivat harrastaa. Helsingissä parhaillaan pilotoitava harrastamisen Suomen malli pohjautuu juuri tähän ajatukseen. Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on järjestää jokaiselle mielekäs harrastus maksutta koulupäivän yhteyteen.

Kokonaisvaltaisesti kaikkien sukupuolten hyvinvointiin ja tasa-arvoon pystymme vaikuttamaan vahvistamalla sukupuolivaikutusten arviointia kaikessa julkisessa päätöksenteossa. Lisäksi sukupuolitietoisen budjetoinnin kautta voimme korjata rahoituksen epätasapainoa eri sukupuolten välillä. Vaaditaan aktiivisesti näiden toteutumista omien luottamustoimiemme kautta sekä läpileikkaavasti kaupungin päätöksenteossa. Näin tytöilläkin on entistä parempi olla.

Helmi Lipiäinen
Teologian ja uskonnontutkimuksen opiskelija, HYY:n Vihreiden puheenjohtaja, nuorisojaoston varajäsen

Nina Miettinen
Järjestökoordinaattori, varavaltuutettu, nuorisojaoston puheenjohtaja