Stansvikin alueen luonto on poikkeuksellisen monimuotoinen ja upea. Kruunusiltojen rakentamisen myötä Stansvikin rantaan on tulossa paljon uusia koteja helsinkiläisille ja rakentamista on pyritty parhain mahdollisin keinoin sovittaa yhteen alueen arvokkaan luonnon kanssa. Stansvikinkallion asemakaava ei tässä ole parhaalla mahdollisella tavalla onnistunut ja siksi siihen tarvitaan muutosta.

Tällä hetkellä Helsingissä käydään strategianeuvotteluja uudesta kaupunkistrategiasta, joka ohjaa kaupunginavaltuuston toimintaa seuraavat neljä vuotta. Näissä neuvotteluissa vihreiden tavoitteena on, että Stansvikinkallion asemakaava arvioidaan uudelleen metsäluonnon näkökulmasta. Mikäli Stansvikinkallion kaava päätetäisiin kaavoittaa uudelleen, on kyseessä poikkeuksellisen suuri päätös, sillä kyse on jo lainvoimaan astuneesta asemakaavasta. Siksi tällaisesta uudelleenarvioinnista on linjattava nimeonomaan strategiassa.

Stansvikin arvokas luonto on saanut taakseen myös suuren kansanliikkeen. Vastaanotimme eilen valtuustossa 4428 ihmisen allekirjoittaman adressin Stansvikin metsien suojelun puolesta. Valtuuston kokouksen aikana tehtiin myös kolme valtuustoaloitetta Stansvikin luonnon turvaamiseksi. Yksi aloitteista oli meiltä vihreiltä, jossa esitämme, että Stansvikinkallion asemakaavan (nro 12410) esirakentamista ja tontinluovutusta lykätään. Lykkäyksen aikana asemakaava uudelleenarvioidaan metsäluonnon arvojen näkökulmasta ja käynnistetään tarvittavilta osin uusi asemakaavoitusprosessi, jonka tavoitteena on poistaa alueen arvokkaimpiin kohtiin osoitettu asuinrakentaminen. Lisäksi esitämme, että Stansvikinkallion alueen arvokkaat luontoalueet suojellaan osana Helsingin uutta luonnonsuojeluohjelmaa.

On hienoa, että huoli Stansvikin luonnosta yhdistää yli puoluerajojen ja että asiasta on tehty useampi valtuustoaloite. Koska kyseessä on kuitenkin niin merkittävä päätös jo hyväksytyn asemakaavoituksen uudelleen aloittamisesta, ei asia ratkea aloitteella, vaan se tulee ratkaista kaupungin strategianeuvotteluissa. Aloitteet ovat toivottavasti kuitenkin merkki siitä että tahtotilaa ratkaista asia strategiassa löytyy riittävästi. Tämän eteen vihreiden neuvotteluryhmä tekee hartiavoimin töitä.

Amanda Pasanen
Helsingin vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja