Nyt aloittavan kaupunginvaltuuston kausi jatkuu tämän vuosikymmenen puoliväliin vuoteen 2025 asti. Vastuu ilmastotoimien nopeuttamisesta on meillä juuri valituilla päättäjillä. Ilmastokriisin ratkaisujen on oltava keskeinen osa Helsingin tulevaa kaupunkistrategiaa. Jokainen valtuuston päätös on ilmastopäätös.

Hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n raportti toi meille jälleen tiedeyhteisön vakavan viestin: ilmastokriisiä on ratkottava nyt, jos haluamme välttää ilmaston lämpenemisen kauaskantoiset ja laajat vaikutukset. Tämän kesän äärisääilmiöt maailmalla voivat jatkossa yleistyä. 1,5 asteen lämpeneminen voi ylittyä jo seuraavan vuosikymmenen alussa. Heinäkuun pitkittynyt helleaalto näkyi omassa työssäni päivystyksessä valtavina kesäruuhkina. Kotien kuumuus uuvutti ja toi sairaalaan monen ikääntyneen. Terveydenhuollossa on ollut raskas ja työntäyteinen heinäkuu. Tulevat kesät voivat olla entistä vaikeampia.

Vihreiden ansiosta Helsingissä on otettu merkittäviä askelia kohti hiilineutraaliutta. Viime valtuustokauden alussa saimme läpi tavoitteen hiilineutraalista Helsingistä 2035 ja päätimme kunnianhimoisesta päästövähennysohjelmasta, joka sisältää 147 konkreettista toimenpidettä tavoitteen saavuttamiseksi. Haluamme rakentaa kaupunkia, jossa ympäristön ja ilmaston kannalta kestävä elämä on jokaiselle helppoa. Helsingissä on on parannettu joukkoliikennettä uusilla ratikkareiteillä ja avattu uusia pyöräväyliä. Ilmastokestävä kaupunki on vehreä: puut suojaavat paahteelta ja sitovat hulevesiä. Metsäisyyttä on tuotava entistä enemmän esimerkiksi koulujen ja päiväkotien pihoille.

Ilmastokriisin ratkaisemiseksi meidän on kiritettävä Helsingin hiilineutraaliustavoitetta. Tämä vaatii myös Salmisaaren hiilivoimalan sulkemista jo suunniteltua aiemmin. Liikenteen päästöjen vähentäminen edellyttää joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn suosion kasvua. Tarvitsemme raide- ja pyöräilyinvestointeja, joilla rakennetaan ilmastoviisasta kaupunkia. Joukkoliikenteen lippuhinnat on pidettävä kohtuullisina.

Suomi tarvitsee ilmastopäätöksiä hallituksen syksyn budjettiriihestä ja toimia tarvitaan myös kaupungeilta ja kunnilta. Nyt aloittavan kaupunginvaltuuston kausi jatkuu tämän vuosikymmenen puoliväliin vuoteen 2025 asti. Vastuu ilmastotoimien nopeuttamisesta on meillä juuri valituilla päättäjillä. Ilmastokriisin ratkaisujen on oltava keskeinen osa Helsingin tulevaa kaupunkistrategiaa. Jokainen valtuuston päätös on ilmastopäätös.

Reetta Vanhanen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja