Vihreät ovat tyytyväisiä tänä viikonloppuna päättyneiden Helsingin puolueiden välisten luottamuspaikkaneuvotteluiden tulokseen. Vihreät saivat neuvotteluissa Helsingin luottamuspaikoista apulaispormestareista painavimman, kaupunkiympäristön salkun. Varapuheenjohtajan tehtävän Vihreät saivat kasvatuksen ja koulutuksen lautakuntaan. Ilmastonmuutoksen torjunnassa Vihreillä on tulevalla valtuustokaudella keskeiset paikat: kaupunkiympäristö apulaispormestarin lisäksi Helenin hallituksen puheenjohtajan tehtävä säilyy Vihreillä.

“Tulevan valtuustokauden suurimpia haasteitamme on lisätä kunnianhimoa Helsingin pitkällä olevaan ilmastotyöhön: nopeuttaa Salmisaaren kivihiilivoimalan sulkemista ja etsiä kestäviä tapoja tuottaa kaukolämpöä. Samalla meidän on satsattava entistä tarmokkaammin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä muihin kaupunkilaisten hyviin palveluihin poikkeusajoista noustessa. Vihreät saavuttivat luottamuspaikkaneuvotteluissa pitkälti tavoitteensa, ja ilmastonmuutoksen torjuminen ja muiden vihreiden tavoitteiden eteneminen onnistuu saaduista paikoista käsin hyvin”, toteaa Reetta Vanhanen, Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Kaupungin kärkitehtävistä Vihreät säilyttivät Helsingin toiseksi suurimpana puolueena kaupunginvaltuuston puheenjohtajan paikan, kaupunginhallituksen ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävän sekä neljä paikkaa kaupunginhallituksessa. Vihreillä on tulevalla kaudella kolme paikkaa Helsingin jokaisessa lautakunnassa.

Neuvoteltujen luottamuspaikkojen täyttäminen alkaa Vihreiden kesken ensi viikolla.

Lisätietoja
Reetta Vanhanen, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, puh. 044 570 7857