Olen huolissani pormestari Vapaavuoren viivyttelystä Helsingin päiväkotien ja koulujen lisärahoituksesta päättämisessä. Kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta päätti kokouksessaan 13.4. esityksestäni esittää Helsingin kaupunginhallitukselle 17,5 miljoonan euron lisäyksiä kasvatuksen ja koulutuksen budjettiin. Asia ei ole kuitenkaan edennyt.

Koronavuoden poikkeustoimet ovat lisänneet lasten ja nuorten tuen tarvetta. Lisärahoitus tarvitaan kipeästi ja pormestarin viivyttely on vastuutonta. Syksyn toiminta suunnitellaan päiväkodeissa ja kouluissa nyt. Tieto lisärahoituksesta tarvitaan nopeasti, jotta lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi tarvittavat rekrytoinnit saadaan tehtyä.

Vapaavuori on aiemmin keväällä kommentoinut, ettei lisärahoitusta pitäisi myöntää ja panttaa nyt kantaansa. Poikkeuksellisen ylitysesitys perustuu vihreiden vaatimuksesta budjettiin kirjattuun mahdollisuuteen ylittää budjetti tarvittaessa kesken vuoden.

Koronakriisi on kasvattanut lasten oppimisvelkaa ja etäopetus on lisännyt eriarvoisuutta entisestään. Erityisesti heikoimmassa asemassa olevat ovat kärsineet. Helsingissä on arvioitu, että koronan ja etäopetuksen myötä perusopetuksen oppilaista jopa 40 prosenttia tarvitsee lisätukea oppimiseen. Lisärahoituksen tarkoituksena on varmistaa, että lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa tuen.

Päiväkodit ja koulut eivät saa kipeästi tarvittuja rahoja käyttöönsä, elleivät kaupunginhallitus ja valtuusto hyväksy budjettiylitystä. Tämä edellyttää, että pormestari tuo lautakunnan esityksen kaupunginhallitukseen.

Esitetyllä lisärahoituksella on selkeä valtuustopuolueiden enemmistön tuki. Pormestarin alun perin liian niukka budjettiehdotus ja koulutusrahojen lisäyksen jarrutus osoittavat, että pormestarilla ja pormestaripuolueella todellakin on väliä. Päätös lisärahoituksesta on tehtävä viipymättä. Se on helsinkiläisten lasten ja nuorten etu.

Emma Kari
Kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja