Sosiaali- ja terveyslautakunnassa kävimme tällä viikolla läpi suunnitelmia, millä periaatteilla Helsingin tulevaisuuden sote-palveluiden toimipisteitä suunnitellaan.

Kun tilat vanhenevat ja palvelut muuttuvat, väistämättömiä muutoksia on tiedossa. Monen terveysaseman tilat ovat lähivuosina tulossa peruskorjauksen ikään eivätkä ne mahdollista uudenlaista monialaista työtä, jossa sosiaali- ja terveyspuoli toimivat yhdessä.

Aikajänne on muutoksissa pitkä. Suunnitelmia tehdään jo vuoteen 2035 – aikaan, jolloin nyt rakenteilla oleva raide-jokeri on liikennöinyt jo vuosikymmenen ajan, ja jolloin nyt syntyvät vauvat ovat jo teinejä.

Lautakunnassa pohdimmekin, minkälaisia palveluita eri puolilla kaupunkia tarvitaan, miten digipalvelut vaikuttavat tilojen tarpeeseen ja miten kaupunkilaisten arki saadaan sujuvammaksi esimerkiksi laajemmilla aukioloajoilla.

Päätöksentekoon tilahankkeet tulevat yksi kerrallaan, ja laajemman päätöksen palveluverkosta tekee seuraava sosiaali- ja terveyslautakunta ensi valtuustokaudella.

Me vihreät kannatamme terveysasemien kehittämistä seuraavien periaatteiden mukaan:

1. Terveysasemat ovat tulevaisuudessakin terveydenhuollon kivijalka

Hoitoon pitää päästä nopeasti ja sujuvasti, joka puolella Helsinkiä. Tavoitteenamme on saada toimivat, ajanmukaiset ja esteettömät terveysasemien tilat joka puolelle Helsinkiä.

Uudet terveys- ja hyvinvointikeskukset tarjoavaat laaja-alaista palvelua. Seuraavaksi sellainen avautuu Myllypuroon, ja niin Haagaa kuin Malmia jo suunnitellaan. Ne voivat tarjota kaupunkilaisille laajat aukioloajat virastoajan ulkopuolella ja monipuoliset palvelut: esimerkiksi laboratorio, päihdepalveluita ja sosiaalityötä on terveyskeskuksen yhteydessä, ja lisäksi ammattilaiset voivat konsultoida toisiaan nopeasti. Palvelut rakennetaan ihmisen ympärille.

Helsinkiin on suunnitteilla ainakin seitsemän tällaista laajempaa terveys- ja hyvinvointikeskusta. Kaikki palvelut eivät kuitenkaan voi siirtyä niihin ja palveluiden on oltava saavutettavia kaikilla alueilla. Vihreille tärkeä arvo on saavutettavuus, ja siksi näemmekin hyvänä että isompien keskusten lisäksi suunniteltaisiin niiden yhteyteen myös alueellinen lähiterveysasema. Terveysasemien lisäksi myös perhekeskuksista ja seniorikeskuksista saa terveyspalveluita.

2. Lisää arjen sujuvuutta

Terveysasemat tulee rakentaa hyvien joukkoliikenneyhteyksien varaan, siten että niihin on helppo tulla kaikilla liikkumismuodoilla. On hyvä huomata, että uudet raideyhteydet kuten raide-jokeri, Vihdintien pikaratikka ja Kalasatama-Pasila -ratikka muuttavat liikenneyhteyksiä kaupungissa.

Arjen sujuvuutta lisäävät myös kotiin tulevat ja liikkuvat palvelut sekä hyvin toimivat etä- ja digipalvelut. Palveluiden on pelattava nykyistä huomattavasti paremmin yhteen.

3. Pidetään perheiden palvelut lähellä

Varsinkin pienten vauvojen kanssa neuvolassa käydään hyvin usein, ja jos mukana matkassa on vielä pieniä sisaruksia, on neuvolan todella oltava lyhyen matkan päässä.

Me Vihreät haluamme varmistaa, että lapsiperheet saavat nopeasti ja helposti tukea perhekeskuksista ja neuvoloista. Perhekeskusten lisäksi tarvitaan lähineuvoloita.

Jo vuonna 2014 kun Helsingin terveysasemien palveluverkosta tehtiin päätöksiä, vihreiden esityksestä kokeiltiin lähineuvolaa osana perhekeskuksen pilottia. Lähineuvoloita ja perhepalveluiden saavutettavuutta on jatkossakin arvioitava jokaisella alueella tarkasti ja tarpeen mukaan tarjottava perheille palveluita lähineuvoloista.

4. Palveluita panostettava sinne, missä niille on suuri tarve

Eriarvoisuuden ehkäisyn on oltava kaupungin kaiken toiminnan ytimessä. Helsinki on jo pitkään koulutuksen rahoituksessa käyttänyt tarveperusteista lisärahoitusta koulujen rahoituksessa. Vastaava malli on kehitetty ja otettu käyttöön myös neuvoloiden, perhekeskusten ja kouluterveydenhuollon lisärahoitukseen sote-palveluissa vihreiden aloitteesta.

Myös tulevaisuuden sote-palvelujen verkostoa tulisi suunnitella tältä pohjalta: panostamme erityisesti sinne, missä tarve on suurin, kun katsotaan esimerkiksi sairastavuutta alueella. Onkin todella hyvä, että esimerkiksi seuraavaksi avautuvan Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen kumppanina Kontulassa jatkaa oma lähiterveysasema.

5. Mielenterveyspalvelut tiiviimmin osaksi terveyskeskuksia

Terveysasemilla on pitkään työskennellyt psykiatrisia sairaanhoitajia. Vihreät ovat tehneet töitä sen eteen, että mielenterveyden hoitoa terveysasemilla vahvistetaan entisestään. Tällä viikolla valtuustossa hyväksytyn vihreiden ryhmäaloitteen myötä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita laajennetaan eri puolille Helsinkiä ja ne tulevat osaksi kaikkien terveys- ja hyvinvointikeskuksten suunnittelua. Helsinki lähtee toteuttamaan terapiatakuuta.

6. Ikääntyneiden palvelut

Liikkuvat palvelut ovat tärkeitä erityisesti silloin, kun kotoa poistuminen on hankalaa, kuten ikääntyneille tai vammaisille helsinkiläisille. Vihreiden mielestä liikkuvien ja kotiinvietävien palvelujen lisäämiselle pitää olla samanlaiset konkreettiset tavoitteet kuin tilahankkeillekin, ja niiden edistymistä on seurattava tarkasti.

Helsingissä ikääntyneiden palveluita rakennetaan laajasti seniorikeskuksiin. Uusia seniorikeskuksia rakennetaan lähivuosina esimerkiksi Koskelaan ja Vuosaareen, ja Myllypurossa avautuu syksyllä peruskorjattu seniorikeskus. Ikääntyviä helsinkiläisiä palvelee ainakin 15 seniorikeskusta eri puolella kaupunkia ja erilaisia terveys- ja sosiaalipalveluja tuodaan myös seniorikeskusten yhteyteen. Esimerkiksi neuvontaa ja matalan kynnyksen terveydenhoitajan vastaanottoja kannattaa lisätä juuri seniorikeskuksissa, jotta kaikenikäisillä helsinkiläisillä on helppoa saada tukea silloin, kun tarvitsee.

7. Toimiva työympäristö

Sote-palvelujen tulee olla toimivia ja viihtyisiä myös työympäristöinä. Paljon on opittu aiemmin tehdyistä tilaratkaisuista. Niitä on tärkeää viedä tulevissa rakennuskohteissa parempaan suuntaan niin palautteen perusteella kuin työntekijöiden kanssa yhdessä suunnitellen. Sote-henkilöstömme tarvitsee toimivan ja laadukkaan työskentely-ympäristö, jossa on esimerkiksi hyvät tilat puhua luottamuksellisia puheluita. Haluamme tarjota parhaat tilat ammattilaisillemme.

Sanna Vesikansa
Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari