Siinäpä se, lyhyesti ja ytimekkäästi sanottuna. Kun rahaa ei ole tarpeeksi, ovat yhteen paikkaan lisättävät henkilöresurssit toisaalta pois – ja näin asian ei tietenkään pitäisi olla. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin täytyy olla pitkittyneessä koronakriisissä ja toivottavasti pian koittavassa toipumisvaiheessa päätöksenteon keskiössä. Tiedämme, että moni lapsi ja nuori voi kaiken tämän jäljiltä huonosti ja tuen tarve on valtava.

Paraikaa käydään keskustelua resursseja kuvaavasta käytännön esimerkistä, asukastalo Betanian avoimen nuorisotyön työntekijöiden siirrosta Oodiin rakenteilla olevaan nuorisotyön tilaan ja Betanian nuorisotyön lopettamisesta. Siirto on tapahtunut pika-aikataululla Oodissa ilmeisen nopeasti avautuneen mahdollisuuden myötä. Betanian käyttäjille ja heidän vanhemmilleen tämä on tietenkin ollut varsin ikävä yllätys. Samaan aikaan Oodiin tilaa toivoneet nuoret riemuitsevat. Nuorisotyön tarpeellisuus Oodissa on ollut tiedossa pitkään ja sen taustalla ovat nimenomaan nuoret itse. Tämä ei poista sitä tosiasiaa, että Betaniaan jäävässä tyhjiössä ei ole mitään iloittavaa. Onneksi kaupunki on valmis lisäämään Punavuoren alueella kerhotoimintaa ja Harrastamisen Suomen malli on jo alkanut lisätä lasten ja nuorten itsensä toivomaa koulupäivän jälkeistä ilmaista harrastustoimintaa kouluilla. Näillä toimilla toivon mukaan päästään paikkaamaan ainakin jonkin verran Betaniasta poistuneita kolmea viikottaista avoimen toiminnan päivää.

Ehkä on vielä hyvä todeta, että asia ei ole ollut poliittisessa päätöksenteossa. Betaniassa yhtenä työpisteenään työskennelleet nuorisotyöntekijät on siirretty Eteläisen nuorisotyönalueella toiseen toimipisteeseen. Hallinnollisesti piste ei myöskään ole ollut varsinainen nuorisotalo, mikä sekin tuo omat mausteensa soppaan. Loppujen lopuksi on kuitenkin niin, että asiat ovat sitä miltä ne näyttävät ja miltä ne tuntuvat. Tässä tapauksessa liian pienistä kokonaisresursseista johtuva nollasummapeli johtaa siihen, että kun nuorisopalveluissa päästään taas avaamaan ovia, Punavuoressa lapsille ja nuorille tuttu paikka ei enää ole käytössä. Oodia suunnittelemaan pääsevät nuoret taas ovat luultavasti innoissaan.

Toisen nuoren mahdollisuuden ei pitäisi olla toiselta pois, vaan hyvässä Helsingissä nuorisotaloihin ja muihin nuorisopalveluihin satsattaisiin niin paljon, ettei valintaa liian vähäisten resurssien kohdentamisesta jouduttaisi tekemään esimerkiksi tavoitettavissa olevan volyymin perusteella. Eivät tällaiset päätökset varmasti mieluisia ole viranhaltijoillekaan. Nuorisojaoston puheenjohtajana ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenenä olen ollut nuorisopalveluiden kanssa tekemisissä aika tiiviisti ja minulla on sellainen mielikuva, että siellä tehdään työtä sydämellä sekä ammattitaidolla. Eivät he haluaisi laittaa eri alueiden nuoria vastakkain, vaan olla kulkemassa kaikkien helsinkiläisten nuorten rinnalla.

Tiedän, että Helsingin nuorisopalveluilla on tahtotila saada vahvasti kasvaville alueille (joihin mm. keskustan alue kuuluu) lisää nuorisotyöntekijöitä. Tähän tarvitaan niitä kuuluisia resursseja, eli rahaa. Rahasta päätetään kaupunginvaltuustossa. Tähän liittyen meillä päättäjillä onkin käsissämme muutama mahdollisuus. Ensimmäinen tarjoutuu, kun tänään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa käsittelemme toimialan tämän vuoden ensimmäistä ennustetta. Vihreänä lautakuntaryhmänä olemme luonnollisesti sitä mieltä, että koronasta johtuvia tulonmenetyksiä ei pidä paikata palveluita heikentämällä ja ylityksillä on kyettävä vastaamaan myös mahdollisiin akuutteihin koronakriisin aiheuttamiin tarpeisiin toimialan normaalin palvelutason ylläpitämisen lisäksi. Itse veikkaan, että nuorisotyön puolella akuutteja tarpeita on hyvinkin saattanut syntyä. Toinen ja vielä mittavampi mahdollisuus on edessä, kun tulevan vuoden budjettia aletaan sorvata. Siitä päättää tuleva valtuusto. Riittäviä nuorisotyön resursseja kannattava äänestäjä voi vaikuttaa äänellään kesäkuussa. Myös aiheen yleisestä esillä pitämisestä ja nuorten liittolaisena toimimisesta on aina apua. Jokaisella helsinkiläisellä lapsella ja nuorella on oikeus nuorisotyön palveluihin.

Pauliina Saares
Nuorisojaoston puheenjohtaja, vapaa-aikalautakunnan jäsen