Kaupunginhallituksessa käsiteltiin eilen 22.3. vuoden 2020 tilinpäätöstä. Tulos on huomattavasti ennakoitua parempi. Kaupungin talous on onneksemme vakaalla pohjalla vaikeasta koronavuodesta huolimatta. Viime syksynä Helsingin budjettia laadittiin kuitenkin täysin toisenlaisten arvioiden pohjalta ja talouden tilannekuva näytti huomattavasti vaikeammalta. Koronavuotena talouden ennustamiseen liittyi paljon epävarmuutta, mutta on selvää, että ennakoinnin olisi pitänyt olla parempaa. Budjetista päätettiin syksyllä taloustilanteesta käytettävissä olevien tietojen pohjalta. Ne tiedot ovat nyt muuttuneet.

Taloudellisen tilanteen lisäksi arviot poikkeusolojen jatkumisesta ovat syksystä muuttuneet. Epidemiatilanne on ollut niin vakava, että etäopetusta on jouduttu jatkamaan tänä keväänä. Pandemiasta toipuminen tulee vaatimaan resursseja tänä vuonna ja tulevina vuosina.

Syksyn budjettineuvotteluissa linjattiin, että lautakuntien on mahdollista esittää budjetteihinsa ylityksiä, mikäli tilanne sitä vaatii. Tätä mahdollisuutta on nyt käytettävä, sillä koronan sekä rajoitusten pitkäaikaisvaikutukset uhkaavat kasautua erityisesti lapsille ja nuorille, ja Helsingillä on siihen varaa. Tässä tilanteessa on selvää, että etenkin koulutuksessa rahaa tarvitaan jo tänä vuonna enemmän kuin syksyllä budjetoitiin.

Tämän hetkinen pandemiatilanne on Suomessa vaikea ja nuoret yläasteella ja toisella asteella käyvät jälleen etäkoulua. Erityisen hälyttäviä uutisia on saatu ammatillisesta koulutuksesta, jossa yli tuhat nuorta keskeytti viime vuonna opintonsa. Lisäksi nuorten pahoinvointi on lisääntynyt ja oppilashuolto on ruuhkautunut. Helsingissä tarvitaan jo tänä vuonna lisäpanostuksia ammatilliseen koulutukseen, oppilashuoltoon, mielenterveyspalveluihin, etsivään nuorisotyöhön ja peruskoulun ja toisen asteen oppimisvelan paikkaamiseen.

Me Vihreät esitämme, että Helsingin toimialoilla käydään lävitse mahdollisimman pian koronapandemiasta syntyvät lisätarpeet ja lautakunnat laativat tämän perusteella tarvittavat ylitysesitykset. Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee talousarvion toteumaennustetta ja vaikutuksia kokouksessaan 13.4.2021. Näin poikkeuksellisessa tilanteessa budjetti on voitava ylittää ja lisätä tarvittavaa rahoitusta kouluille.

Reetta Vanhanen
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja

Fatim Diarra
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen

Hannu Oskala
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen

Lisätiedot:
Reetta Vanhanen, p. 044 570 7857