Helsingin Vihreiden piirihallitus nimesi lisää kuntavaaliehdokkaita kokouksessaan 11.2. Ehdokaslista täydentyi 10 ehdokkaalla. Vihreitä kuntavaaliehdokkaita on nyt Helsingissä yhteensä 114. 

Helsingin Vihreiden kuntavaaliehdokkaiden listalle nimetty yrittäjä ja kulttuuri- ja ihmisoikeusaktiivi Aleksi Pahkala on ehdolla ensimmäistä kertaa. Töölöläistä Pahkalaa kiinnostaa politiikassa luonnon ja hyvinvoinnin turvaaminen.

–Haluan että kaupungista eivät kuole kulttuuri, tapahtumat, kivijalat tai ravintolat. Haluan että Helsinki on avoin, innostava ja turvallinen paikka ihan jokaiselle lapsista senioreihin ja että täällä kaikki tuntevat kuuluvansa joukkoon, olit sitten vain käymässä tai asut täällä pysyvämmin, Pahkala toteaa.

Länsi-Pasilassa asuva ensihoitaja Anne Pauna lähti ehdokkaaksi parantaakseen terveydenhuollon saavutettavuutta.

–Koronan vaikutukset heijastuvat kauaskantoisesti terveydenhuollon palveluihin, ja tämä vaatii poliittisia päätöksiä terveydenhuollon kantavuuden varmistamiseksi. Helsingin taloustilanne on ollut hyvä, ja terveydenhuoltoon panostamisen tulee näkyä hoitohenkilökunnan palkoissa. Mielenterveyden ja suun terveydenhuollon palvelujen piiriin pääseminen oli jo ennen koronaa ruuhkautunut. Näihin haasteisiin on pureuduttava esimerkiksi matalan kynnyksen terapiapalveluita parantamalla, sanoo Pauna.

Oulunkylässä asuva kirjailija Armas Alvari tähtää valtuustoon puolustamaan ihmisoikeuksia, demokratiaa, koulutusta ja ympäristöä.

–Minua kiinnostaa erityisesti asukasdemokratian ja osallistuvan budjetoinnin nostaminen vielä nykyistä voimakkaammin osaksi kaupunkilaisten arkea. Haluan edistää sitä, että kaupunkilaiset tuntevat kaupunkinsa omakseen. Tämä ehkäisee myös eriarvoistumista. Lasten- ja nuorten palveluiden saatavuus on varmistettava ja niiden laatu on pidettävä korkealla, jotta kaupunki on kaikkien kaupunki nyt ja tulevaisuudessa, Alvari sanoo.

Ehdolle nimettiin 11.2. myös tohtorikoulutettava Riia Järvenpää Kalliosta, sairaanhoitaja Aleksandra Sarker Vartiokylästä, teologian ylioppilas Petja Kopperoinen Meilahdesta, yritysneuvoja Maria Korpisalo Munkkiniemestä, ylioppilas May Högdal Kampista, terveydenhoitaja Oona Tchitcherin Oulunkylästä ja musiikkipedagogi Virve Maria Magdaleno Jätkäsaaresta.

Kaikki tähän mennessä nimetyt ehdokkaat löytyvät täältä: https://www.helsinginvihreat.fi/vaalit/ehdokkaat/

Lisätietoja:
Kampanjapäällikkö ja toiminnanjohtaja Emma Mikkilä, puh. 045 125 2541
Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Outi Lindqvist, puh. 040 544 6652

 

Taulukossa kaikki 11.2. nimetyt ehdokkaat, iät vaalipäivän ikiä.

ArmasAlvari45Oulunkyläkirjailija
MayHögdal21Kamppiylioppilas, henkilökohtainen avustaja
RiiaJärvenpää39Kalliotohtorikoulutettava, viestinnän asiantuntija
PetjaKopperoinen24Meilahtiteologian ylioppilas
MariaKorpisalo34Munkkiniemiasiantuntija, yritysneuvoja
Virve MariaMagdaleno40JätkäsaariMusiikkipedagogi (AMK), pienyrittäjä
AleksiPahkala44TöölöYrittäjä, kulttuuri- ja ihmisoikeusaktiivi
AnnePauna32Länsi-PasilaEnsihoitaja (amk), kansalaisvaikuttaja
AleksandraSarker58VartiokyläSairaanhoitaja AMK
OonaTchitcherin30Oulunkyläterveydenhoitaja, hallintotieteiden maisteriopiskelija