Helsingin Vihreät nimesi apulaispormestari Anni Sinnemäen Vihreiden pormestariehdokkaaksi. Samalla hyväksyttiin kuntavaaliohjelma, joka sisältää kunnianhimoisia ilmastotoimia, tekoja luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin tueksi sekä askelia kestävään koronakriisistä toipumiseen. Vaaliohjelma laadittiin laajasti jäsenistöä osallistaen.

Vaaliohjelma esittelee Vihreiden tärkeimpiä tavoitteita seuraavalle valtuustokaudelle. Vihreät haluaa jatkaa kunnianhimoista ilmastokriisin ratkomista ja suojella Helsingin ainutlaatuista luontoa, turvata jokaiselle pääsyn lähimetsään ja peruspalveluihin, tehdä Helsingistä mielen hyvinvoinnin kaupungin sekä varmistaa kestävän toipumisen koronakriisistä.

–Helsingin tulee näyttää suuntaa kunnianhimoisessa ilmastotyössä. Meidän on otettava ilmastonäkökulma huomioon kaikessa päätöksenteossa. Vihreiden ansiosta Helsingillä on kunnianhimoinen suunnitelma olla hiilineutraali vuonna 2035, ja tulevalla valtuustokaudella meidän on asetettava entistä kunnianhimoisempia välitavoitteita hiilineutraaliuden toteuttamiselle, Sinnemäki sanoo.

Helsingin monimuotoisen ja ainutlaatuisen luonnon suojeleminen myös tulevalla valtuustokaudella on tärkeää. Vihreiden tavoitteena on uusien luonnonsuojelualuiden perustaminen vuosittain. Jokaisella kaupunkilaisella on oltava mahdollisuus päästä nauttimaan lähiluonnosta. Uusien kotien rakentamiselle on oltava myös tilaa.

–On tärkeää turvata kohtuuhintaisten asuntojen riittävyys kaikille helsinkiläisille. Rakentamista edistetään kestävästi erityisesti joukkoliikenteen runkoreittien varrelle ja olemassaolevaan kaupunkirakenteeseen, millä säästetään arvokkaita viher- ja luontoalueita, toteaa Sinnemäki.

–Eriarvoisuuden torjunnan ja kaupungin elävyyden kannalta on tärkeää, että Helsinki kehittyy muuallakin kuin kantakaupungissa. Haluamme rakentaa “vartin kaupunkia”, jossa kaikki lähipalvelut löytyvät viidentoista minuutin kävelyn, pyöräilyn tai julkisen liikenteen matkan päästä. Samalla haluamme varmistaa jokaiselle lapselle päiväkotipaikan läheltä kotia.

Koronakriisi on iskenyt kovaa myös Helsinkiin, ja siitä toipumiseen kestävästi ja inhimillisesti on panostettava. Erityisesti koronakriisistä kärsineitä kulttuuri- ja taidealoja on tuettava kriisistä selviämisessä. Koronakriisi on osaltaan lisännyt myös mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyviä huolia.

–Tavoitteemme on tehdä Helsingistä mielen hyvinvoinnin kaupunki, jossa vaikeuksiin saa apua helposti. Mielenterveyspalveluihin on Helsingissä päästävä nopeasti ja sujuvasti. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien huolestuttavaan kasvuun on vastattava sekä ennaltaehkäisevin toimin että palveluita vahvistamalla, Sinnemäki sanoo.

Anni Sinnemäki on Helsingin kaupunkiympäristöstä vastaava apulaispormestari. Hän on toiminut kansanedustajana vuosina 1999–2015 ja Suomen työministerinä ja Vihreiden puheenjohtajana vuosina 2009–2011.

Kuntavaaliohjelma löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja:
Helsingin Vihreiden kampanjapäällikkö Emma Mikkilä, puh. 045 125 2541