Helsingin Vihreiden pormestariehdokkaaksi on määräaikaan mennessä ilmoittautunut ainoastaan nykyinen apulaispormestari Anni Sinnemäki. Ehdokkaan valinta vahvistetaan Helsingin Vihreiden yhdistyksen kokouksessa 27.1.

“Olemme Helsingissä poikkeuksellisen ja kiinnostavan tehtävän edessä tänä keväänä: nämä tulevat olemaan vuodet, jolloin kaupunki luo itseään uudelleen ja toipuu pandemian vaikutuksista. Jälleenrakennus tulee kestämään koko valtuustokauden ja vielä pidemmälle, tämän vuosikymmenen loppuun asti”, sanoo Sinnemäki.

Anni Sinnemäki on Helsingin kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari. Kaupunginvaltuustoon Sinnemäki valittiin vuonna 2004 ja hän toimi vuodet 2015–2017 Helsingin kaupunkisuunnittelusta vastaavana apulaiskaupunginjohtajana. Sinnemäki on toiminut Vihreiden kansanedustajana vuosina 1999–2015 sekä vuodet 2009–2011 Vihreiden puheenjohtajana ja työministerinä.

Tulevat kuntavaalit ovat Sinnemäen viidennet, ja niissä määritetään Helsingin suuntaa seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Sinnemäki pitää tulevaa valtuustokautta erityisen tärkeänä esimerkiksi ilmastotavoitteiden toteutumisen kannalta. Lisäksi koronakriisistä on kyettävä toipumaan oikeudenmukaisesti panostaen myös heikoimmassa asemassa oleviin ja mielenterveyspalveluihin.

“Helsingin täytyy työskennellä aikaisempaa määrätietoisemmin niin uusien työpaikkojen synnyn kuin erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta. Viime vuoden vaikutukset ja käynnissä oleva epidemia tuntuvat kovimmin juuri herkimpien elämässä. Samalla ilmastokriisi ei ole kadonnut mihinkään pandemian myötä. Näemme kuumenevan maailman yhä selkeämmin konkreettisesti ympärillämme, tunnemme sen. Työn päästöjen vähentämiseksi täytyy olla tehokkaampaa kuin mihin olemme aiemmin pystyneet”, Sinnemäki toteaa.

Vihreiden tavoitteena kuntavaaleissa on nousta Helsingin suurimmaksi puolueeksi. Tähän on hyvät mahdollisuudet, sillä eduskunta- ja eurovaaleissa suurimman puolueen asema saavutettiin jo vuonna 2019.

Pormestariehdokas vahvistetaan Helsingin Vihreiden yhdistyksen kokouksessa 27.1. Pormestariehdokkaan kyselytunti järjestetään livestreamina 13.1. Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 18.4.

Lisätietoja:
Helsingin Vihreiden toiminnanjohtaja ja kampanjapäällikkö Emma Mikkilä, puh. 045 125 2541

Kuva: Salla Merikukka