Vihreiden valtuustoryhmä jätti 23.9. kaupunginvaltuustossa ryhmäaloitteen, jossa esitetään, että Helsinki laatii suunnitelman terapiatakuun toteuttamiseksi koko kaupungissa. Helsinki on ottanut tavoitteekseen madaltaa mielenterveyspalveluihin pääsyn kynnystä, ja terapiatakuu on askel oikeaan suuntaan. 

“Helsingin kannattaa kehittää mielenterveyspalveluita jatkossakin yhä tehokkaammin. Vallitseva koronatilanne voi myös lisätä tarvetta mielenterveysavulle. Terapiatakuuta on mahdollista edistää esimerkiksi lisäämällä Mieppi-pisteitä sekä varmistamalla keskusteluapuun ja lyhytterapiaan pääsy terveysasemilla”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen

Mielenterveydestä ja työssä jaksamisesta on huolehdittava jo varhaisessa vaiheessa ennen, kuin ongelmat kasautuvat. Mielenterveyden häiriöt ovat nousseet valtakunnallisesti suurimmaksi syyksi jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle: yksin viime vuonna mielenterveyssyiden takia työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 6 700 ihmistä, ja yhteensä mielenterveyden takia työkyvyttömyyseläkkeellä on 58 000 ihmistä. Yhä useampi jää myös sairauslomalle mielenterveyden häiriöistä johtuen. 

“Itsemurhien määrässä havaittiin koronakeväänä 15 prosentin kasvu. Myös eriarvoisuus on lisääntynyt. Tähän haasteeseen Helsingin täytyy vastata, ja varmistaa myös lasten ja nuorten pääsy mielenterveyden keskusteluapuun matalalla kynnyksellä, kouluissa ja perusterveydenhuollossa. Tulevaisuudessa Mieppi-pisteiden tulisi kattaa koko Helsingin alue”, sanoo kaupunginvaltuutettu Alviina Alametsä

Kuluneella valtuustokaudella Helsinki on avannut kaksi matalan kynnyksen Mieppi-mielenterveyspistettä Kalasatamaan ja Myllypuroon. Mieppi-pisteissä tarjotaan maksutonta, luottamuksellista keskusteluapua ilman lähetettä, nopealla ja helpolla ajanvarauksella ja myös walk-in palveluna. Lisäksi Helsinki on ottanut käyttöön lyhytpsykoterapian palvelusetelin, jolla nuori tai aikuinen voi saada 10–20 kertaa psykoterapiaa.

Lisätietoja:
Reetta Vanhanen, valtuustoryhmän puheenjohtaja, puh. 044 570 7857

****

Aloite kokonaisuudessaan

Vihreiden ryhmäaloite: Suunnitelma terapiatakuun toteuttamiseksi Helsingissä

Helsinki on ottanut tavoitteekseen madaltaa mielenterveyspalveluihin pääsyn kynnystä. Helsinki on avannut kuluneella valtuustokaudella kaksi matalan kynnyksen Mieppi-mielenterveyspistettä Kalasatamaan ja Myllypuroon. Mieppi-pisteissä tarjotaan maksutonta, luottamuksellista keskusteluapua ilman lähetettä, nopealla ja helpolla ajanvarauksella ja myös walk-in palveluna. Lisäksi Helsinki on ottanut käyttöön lyhytpsykoterapian palvelusetelin, jolla nuori tai aikuinen voi saada 10-20 kertaa psykoterapiaa.

Eduskunta käsittelee Terapiatakuu-kansalaisaloitetta, jonka tavoite on taata nopeampi pääsy kuukauden kuluessa lyhytterapioiden ja muun mielenterveyden keskusteluavun piiriin. Sosiaali- ja terveysministeriö on jo linjannut, että mielenterveyden hoitoon pääsyä on tarkoitus vahvistaa tiukentamalla hoitotakuuta perusterveydenhuollossa, ja lisäksi matalan kynnyksen palveluita on tuotava etenkin lapsille ja nuorille lähiympäristöihin. Mahdolliset tulevat mielenterveyspoliittiset linjaukset asettavat lisää tavoitteita myös Helsingin toteutettavaksi.

Helsingin kannattaa kehittää mielenterveyspalveluita jatkossakin yhä tehokkaammin. Vallitseva koronatilanne voi myös lisätä tarvetta mielenterveysavulle. Terapiatakuuta on mahdollista edistää esimerkiksi lisäämällä Mieppi-pisteitä sekä varmistamalla keskusteluapuun ja lyhytterapiaan pääsy terveysasemilla. Myös lasten ja nuorten pääsy perustasolla keskusteluapuun ja psykososiaaliseen hoitoon on varmistettava kouluterveydenhuollon tai uuden perustason mielenterveysyksikön kautta. Tulevaisuudessa Mieppi-pisteiden tulisi kattaa koko Helsingin alue.

Me allekirjoittaneet vihreät valtuutetut esitämme, että Helsinki laatii suunnitelman terapiatakuun toteuttamiseksi koko kaupungissa.