Helsinki torjuu ensi vuoden budjetissaan voimakkaasti eriarvoisuutta. Kaupungin uusi strategia linjaa poikkeuksellisen vahvasti, että Helsinkiä kehitetään tasavertaisesti. Nyt neuvoteltu budjetti lunastaa nämä tavoitteet ja panostaa reippaasti tasa-arvoiseen koulutukseen ja kasvatukseen. Vihreät ovat tyytyväisiä tänään päättyneisiin neuvotteluihin Helsingin talousarviosta, joissa Vihreiden keskeiset tavoitteet toteutuivat.
Ensi vuoden budjetissa näkyy vahvasti satsaus tasa-arvoiseen koulutukseen ja varhaiskasvatuksen laatuun.
– Nostimme tarvepohjaista lisärahaa (ns. positiivisen diskriminaation raha) haastavampien alueiden koulujen ja varhaiskasvatuksen tukemiseen, jotta varmistetaan, että jokaisessa helsinkiläisessä koulussa ja päiväkodissa on yhtä hyvä oppia. Tehokkaasti havaittua käytäntöä myös laajennetaan ammattikouluihin ja ruotsinkieliselle puolelle.  Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukea lisätään. Maksuton varhaiskasvatus aloitetaan ensi vuonna viisivuotiaista, ja tähän on satsattu riittävästi, kertoo Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.
Varhaiskasvatuksen laatu oli Vihreille yksi keskeinen tavoite näissä neuvotteluissa. Myös lasten määrän reippaaseen kasvuun varaudutaan ja päiväkoteja rakennetaan lisää, jotta paikat riittävät kaikille tarvitseville ja mahdollisimman moni perhe saisi päivähoitopaikan läheltä kotiaan.
– Kun lapsimäärä kaupungissa kasvaa, ja yhä useampi osallistuu varhaiskasvatukseen, täytyy samalla varmistaa, että saamme riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa ja että henkilökunta voi tehdä työnsä hyvin. Tämän varmistamiseksi käynnistetään keskustelut työntekijöiden kanssa, Kivekäs jatkaa.
Suurimmat lisäykset budjettiin tehtiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, joihin lisättiin yhteensä 21 miljoonaa euroa. Kiitelty tarvepohjainen lisäraha laajenee nyt ensimmäistä kertaa myös sosiaali- ja terveyspalveluihin.
– Kaupunkistrategian kunnianhimoisia tavoitteita päästään nyt toteuttamaan myös sosiaali- ja terveydenhuollossa. Erityisesti tärkeää on, että voimme torjua lasten eriarvoistumista myös neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa. Nuorten mielenterveysongelmissa autetaan matalalla kynnyksellä tarjottavilla palveluilla, sanoo sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa.
–  On myös hyvin tärkeää, että ikääntyvien palveluita kohennetaan erityisesti satsaamalla kotihoitoon, jatkaa Vesikansa.
Budjettineuvotteluissa linjattiin Vihreiden aloitteesta myös kaupungin kestävästä kasvusta ja arvokkaan luonnon säästämisestä.
– Vartiosaari jää tuleviksi vuosiksi virkistyskäyttöön helsinkiläisten iloksi. Helsinki kasvaa ennennäkemättömän vauhdikkaasti ja kaupungissa rakennetaan paljon. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että ohjaamme rakentamisen kestävästi ja säästämme arvokasta luontoa. Tämän takia kaavoituksen resurssit budjetissa ohjattiin täydennysrakentamiseen ja Vartiosaaren rakentamisen suunnittelu keskeytetään nyt kokonaan tämän valtuustokauden ajaksi, iloitsee kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.
– Budjettineuvotteluissa lisättiin rahaa muun muassa raideliikenteeseen, luonnonsuojeluohjelmaan ja kunnianhimoisen päästövähennysohjelman valmisteluun sekä liikuntapaikkojen rakentamiseen, Sinnemäki jatkaa.
Helsinki jatkaa myös satsaamista pyöräliikenteeseen: käytettävät investointimäärärahat kaksinkertaistetaan kolmen vuoden aikana ja kaupunkipyörät laajennetaan kaikkialle Helsinkiin.
Lisätietoja:
Anni Sinnemäki, puh. 050 511 3166
Sanna Vesikansa, puh. 040 745 9586
Otso Kivekäs, puh. 044 333 6338