Lue vihreiden ryhmäpuhe kaupunginvaltuuston strategia-keskustelussa 13.9. tästä 
 
Helsinki torjuu eriarvoisuutta ja ilmastonmuutosta tehokkaasti, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä satsaa varhaiskasvatuksen laatuun ja luonnon monimuotoisuuteen. Kaupunginhallitus hyväksyi strategiaesityksen tänään kokouksessaan. Vihreiden kaikki keskeiset tavoitteet ovat mukana strategiassa.
– Helsinki torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, kun aiempi tavoite oli vuosi 2050. Ilmastopäästöjä vähennetään 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Uudet ilmastotavoitteet nostavat Helsingin niiden kaupunkien joukkoon, jotka toimivat edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen torjunnassa, kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki kertoo.
Vihreiden aloitteesta Helsinki on päättänyt, ettei varhaiskasvatuksen laatua heikennetä maan hallituksen linjan mukaisesti. Helsinki sitoutuu jatkamaan linjaa, jossa tasa-arvoinen päivähoito-oikeus säilyy ja ryhmäkoot ovat pienempiä kuin lain minimitaso. Myös päivähoidon henkilökunnan pysyvyyteen ja turvalliseen arkeen satsataan. Maksuton varhaiskasvatus aloitetaan viisivuotiaista.
– Tulevina vuosina Helsingissä viedään raidehankkeita eteenpäin kunnianhimoisesti. Tuusulanväylän, Vihdintien, Malmin ja Kalasataman raitiotiet etenevät. Helsingistä rakennetaan raideliikenteen verkostokaupunkia yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi Helsingin ainutlaatuinen luonto, sen merkitys kaupunkilaisille ja luonnon monimuotoisuuden lisääminen saavat strategiassa ansaitsemansa painoarvon, iloitsee Sinnemäki.
Pormestarin luonnoksessa ollut linjaus paperittomien palveluiden rajaamisesta vain kiireelliseen terveydenhuoltoon ja hätämajoitukseen poistettiin strategiasta, koska niistä ei päästy yhteisymmärrykseen puolueiden kesken.
– Vihreiden mielestä Helsingin pitää tarjota myös paperittomille ihmisille esimerkiksi kroonisten sairauksien välttämätön hoito, jotteivät ne pahene. Kun asiaa ei strategiassa linjata, sen valmistelu jatkuu perustuen sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen, jossa palvelut turvataan. Olen luottavainen, että myös kaupunginvaltuusto tulee päätymään lautakunnan enemmistön linjalle, sanoo apulaispormestari Sanna Vesikansa.
Vihreiden tavoitteet kotoutumisen tehostamisesta päätyivät strategiaesitykseen. Erityisesti maahanmuuttaneiden kielenopetukseen satsataan ja maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämistä tehostetaan työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.
– Koko strategiassa voi olla hyvin tyytyväinen ohjelman painotukseen torjua alueellista eriarvoistumista. Hyvinvointi- ja terveyseroja kavennetaan ja asunnottomuutta torjutaan aktiivisesti, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.
Strategian talouslinja on tiukka, mutta mahdollistaa aiempia vuosia paremmin investoinnit kaupungin kasvuun ja kaupunkilaisten palvelut. Strategiassa huomioidaan vahvemmin peruspalveluihin satsaaminen.
– Vihreille tärkeä tavoite oli, että Helsingissä otetaan huomioon nykyistä paremmin, kuinka lasten ja vanhusten määrä kasvaa muita kaupunkilaisia nopeammin. Nyt Helsingin budjetista päätettäessä meidän on helpompi turvata kaikille riittävät ja laadukkaat palvelut, sanoo Kivekäs.
Lopullisen päätöksen strategiasta tekee Helsingin kaupunginvaltuusto kokouksessaan 27.9.2017.
Lisätietoja:
Otso Kivekäs, valtuustoryhmän puheenjohtaja, puh. 044 333 6338
Anni Sinnemäki, apulaispormestari, puh. 050 511 3166
Sanna Vesikansa, apulaispormestari, puh. 040 745 9586