Helsingissä asuvat oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijaperheet saavat jatkossa jäädä asumaan Helsinkiin. Helsinki päätti muuttaa aiempaa linjaustaan turvapaikanhakijoiden kuntapaikoista. Muutos tehtiin kaupunginhallituksessa Vihreiden esityksestä. Esitys meni läpi äänin 10-2, sitä kannattivat vihreiden lisäksi keskusta, sosialidemokraatit, RKP ja vasemmistoliitto. Kokoomuksen ja Perussuomalaisten edustajat äänestivät esitystä vastaan tai tyhjää.
“Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen pääosan
vastaanottoaikaa Helsingissä asuneet lapsiperheet Sanna_Vesikansa_PR-1Pieni
saavat oleskeluluvan saatuaan kuntapaikan Helsingistä. Olen iloinen, että Helsinki päätti muuttaa linjaansa inhimilliseksi ja lasten kotoutumista tukevaksi”, kertoo kaupunginhallituksen vihreä jäsen Sanna Vesikansa.
Alkuperäinen linjaus palautettiin valmisteltavaksi ja tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi uudelleen kevään aikana. Tavoitteena on turvata lasten koulupolut ja sujuva kotoutuminen.
“Pitkään epävarmuudessa eläneet turvapaikanhakijalapset ovat päässeet kouluun vastaanottoaikana. Oleskeluluvan odotus saattaa kestää jopa vuoden. Sinä aikana lapset ehtivät saada kavereita ja harrastuksia ja aloittaa uuden elämän Helsingissä. Jatkossa lapsiperheiden ei tarvitse odottaa kuntapaikkaa muualta ja seuraavaa siirtoa toiselle puolen Suomea, uuteen tuntemattomaan paikkaan. He voivat jatkaa elämäänsä uusina helsinkiläisiä”, toteaa Vesikansa.
Noin 150 perheensä mukana tullutta lasta odottaa turvapaikkapäätöstä Helsingissä. Heistä vain pieni osa tulee saamaan oleskeluluvan ja uuden päätöksen myötä kuntapaikan.
“Helsingillä on varaa kantaa vastuunsa niistä lapsista ja perheistä, jotka ovat päässeet jo uuden elämän alkuun Helsingissä”, sanoo Vesikansa.
Syksyllä 2016 kaupunginhallitus myönsi kuntapaikan 78:lle Helsingissä vastaanottoaikana asuneelle yksin maahan tulleelle alle 18-vuotiaalle. Vihreät esittivät syksyn päätöksen yhteydessä koko kuntapaikkalinjausta uudelleen arvioitavaksi.
Aikaisemmin Helsinki ei ole käytännössä myöntänyt oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille kuntapaikkoja, koska muiden kuntien on toivottu ottavan heitä aktiivisemmin. Toive ei kuitenkaan ole toteutunut.
“Kaupungit ja kunnat eivät ole tarjonneet riittävästi kuntapaikkoja turvapaikan saaneille. Pari tuhatta turvapaikan saanutta odotti maan eri vastaanottokeskuksissa muuttoa kuntiin loppuvuodesta. Pitkä odottelu hidastaa kotiutumista tarpeettomasti. Myös Helsingin on kannettava vastuuta nopeasta ja hyvästä kotoutumisesta. Se on kaikkien etu”, linjaa Vesikansa.
Lisätietoja:
Sanna Vesikansa, kaupunginhallituksen jäsen
puh. 040 745 9586