varhaiskasvatus
Vihreät vaativat, että kaupungin ensi vuoden talousarviossa muutetaan varhaiskasvatus vaiheittain osapäiväisesti maksuttomaksi. Neljä tuntia päivässä maksutonta varhaiskasvatusta toisi mukanaan monia etuja. Maksuttomuus parantaisi heikommassa asemassa olevien perheiden lasten mahdollisuuksia saada laadukasta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus helpottaa koulun aloitusta, parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia ja vähentää syrjäytymisriskiä.
“Oppimistulosten heikentyessä ja lasten eriarvoistumisen kasvaessa perheiden kynnystä tuoda lapset varhaiskasvatukseen on madallettava. Maksuton varhaiskasvatus olisi lapsen etu”, linjaa varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Emma Kari. “Varhaiskasvatukseen osallistuvat vähiten ne lapset, jotka hyötyisivät siitä eniten. Aliedustettuina ovat matalasti koulutettujen vanhempien ja maahanmuuttajaperheiden lapset”, Kari jatkaa.
Muutos maksuttomaan varhaiskasvatukseen voidaan toteuttaa vaiheittain, aloittaen viisivuotiaiden maksuttomuudesta. Maksutonta varhaiskasvatusta tarjottaisiin neljä tuntia päivässä. Varhaiskasvatuksen lisäksi tarjottava päivähoito iltapäivisin olisi edelleen maksullista.
“Lasten hyvinvoinnin lisäksi varhaiskasvatus parantaa merkittävästi naisten työllistymismahdollisuuksia. Varhaiskasvatuksen maksuttomuus on myös tältä kannalta tasa-arvokysymys”, kertoo Otso Kivekäs.
“Varhaiskasvatuksen muuttaminen maksuttomaksi on yksi kärkitavoitteistamme budjettineuvotteluihin”, kertoo Kivekäs. “Samaan aikaan on kuitenkin myös huolehdittava varhaiskasvatuksen laadusta ja riittävästä määrästä hoitopaikkoja – hoitopaikkoja oli esitetyssä talousarviossa taas kerran lapsien määrän kasvuun nähden liian vähän”, hän jatkaa.
Varhaiskasvatuksen maksuttomuuden lisäksi Vihreä valtuustoryhmä tavoittelee budjettineuvotteluissa panostusta lasten eriarvoistumisen ehkäisyyn ja iltapäiväkerhopaikan takaamiseen kaikille ykkös- ja kakkosluokkalaisille, muiden tavoitteiden muassa.
Talousarvioneuvotteluita käydään parhaillaan kaupunginhallituksessa edustettuina olevien ryhmien välillä.
 
Lisätietoja:
Emma Kari, puh. 044 300 6801
Otso Kivekäs, puh. 044 333 6338