Vihreät iloitsevat historiallisesta päätöksestä luopua Hanasaaren hiilivoimalasta ja Helsingin määrätietoisista harppauksesta kohti uusiutuvaan energiaan siirtymistä. Helsingin kaupunginhallitus on tänään tehnyt päätöksen, että Hanasaaren hiilivoimala suljetaan viimeistään 31.12.2024 ja Helsingin energiayhtiö Helenin kehitysohjelma toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon perustuvana hajautettuna ratkaisuna. Hanasaaren voimalaitos korvataan biolämpökeskuksilla ja muulla uusiutuvalla energialla. Esitys takarajasta kivihiilivoimalan sulkemiseksi tehtiin Vihreiden aloitteesta.
”Päätös Hanasaaren voimalan lakkauttamisesta on historiallinen askel kohti hiilivapaata Helsinkiä. Helsingin energiantuotantomuutosta on kutsuttu Suomen suurimmaksi energiapäätökseksi. Se vähentää hiilidioksidipäästöjä noin miljoonalla tonnilla, eli noin kolmella prosentilla kaikista Suomen päästöistä”, sanoo Helsingin Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.

Vihreät saivat energiapäätökseen myös kirjauksen siitä, että mahdollisuudet energiansäästöön ja aurinkoenergian tuotantoon kaupungin omissa kiinteistöissä selvitetään ja investoinnit käynnistetään.
Helsingin tavoitteena on vähentää energiantuotantonsa kasvihuonepäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta ja nostaa uusiutuvien energialähteiden osuuden 20 prosenttiin sähkön ja lämmön tuotannossa. Vihreiden mielestä suunta on oikea, mutta lisää kunnianhimoa ja ratkaisuja tarvitaan ilmastokatastrofin hillitsemiseksi.
”Helsingin tavoitteet ovat askelia oikeaan suuntaan, mutta YK:n kahden asteen ilmastotavoitteeseen ja EU:n vuodelle 2050 asettaman 80 prosentin päästövähennystavoitteeseen pääsemiseksi samanlaisia askeleita tarvitaan lisää. Seuraavaksi on aloitettava keskustelu Salmisaaren kivihiilivoimalan sulkemisesta ja maakaasun käytöstä luopumisesta Vuosaaren voimaloissa. Helsinki on ainoa pohjoismainen pääkaupunki, joka ei vielä ole sitoutunut 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiajärjestelmään vuoteen 2050 mennessä.”, Kivekäs huomauttaa.
Lopullisen päätöksen Hanasaaren hiilivoimalan kohtalosta tekee Helsingin kaupunginvaltuusto kokouksessaan 2.12.2015.
Lisätietoja:
Otso Kivekäs
044 333 6338
Kivekäs-Otso_14-11-23_014_web