Tiedote 13.8.2012

Lisää kohtuuhintaista asumista kaupunkiin
– Vihreät tyytyväisiä Maankäytön ja asumisen ohjelman neuvottelutulokseen

Kaupunginhallitus hyväksyi tänään ehdotuksen valtuustolle kaupungin uudeksi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelmaksi. Vihreiden mukaan kohtuuhintaisen asuminen pitää olla helsinkiläisen oikeus. Kaiken rakentamisen, tonttipolitiikan ja kaavoituksen tulee tähdätä  järkevän hintaiseen asumiseen.
– Vuokra-asuntoja täytyy tuottaa nykyistä enemmän, jotta kohtuuhintainen asuminen on mahdollista. Neuvottelutuloksen perusteella vuosittain pitäisikin syntyä vähintään 2000 vuokra-asuntoa, toteaa vihreän kaupunginhallitusryhmän puheenjohtaja Elina Moisio.
Uusista vuokra-asunnoista 750 on tavallisille asunnontarvitsijoille suunnattua ara-vuokra-asuntoja. Erityisryhmille tuotetaan 250 asuntoa,  opiskelijoille ja nuorisolle 300 asuntoa. Lisäksi sääntelemättömiä vuokra-asuntoja tulisi syntyä vähintään 700 vuodessa.
– Kaupunkiin saadaan lisää rakennusmaata, kun kaupungin keskeiset sisäänajoväylät muutetaan kaupunkibulevardeiksi. On hyvä, että kaupunkisuunnitteluvirastossa ollaan tartuttu ajatukseen ja tällä  hetkellä on meneillään selvitys aiheesta, toteaa vihreiden neuvottelija Tuula Paalimäki.
Erityisen tyytyväisiä vihreät ovat pysäköintiratkaisuihin tehtyihin tavoitteisiin. Kohtuuhintaiseen asumiseen päästään vain, jos pysäköintipaikattomien ja vähäautoisten kortteleiden rakentaminen tehdään mahdolliseksi. Uusilla asuinalueilla täytyy olla aivan ensimmäisenä viihtyisä kävely-ympäristö, toimiva joukkoliikenne ja pyörätiet.
– Täydennysrakennuskohteissa autopaikkanormia ei nosteta. Nyt pyrkimyksenä on kohdentaa kustannuksia paremmin autopaikkojen käyttäjille, Moisio kiittää.
Vihreät toivottavat  tervetulleeksi uudet asumisratkaisut ja erityisesti asukaslähtöiset konseptit. Ryhmärakennuttaminen ja -rakentaminen on kasvattamassa suosiotaan ja sitä tukemaan  tarvitaan kaupungin neuvontaa. Myös asumisneuvojatoimintaa pitää kehittää.
– Erityisesti  maahanmuuttajataustaiselle väestölle, nuorille, lapsiperheille ja ikääntyneille täytyy olla tarjolla enemmän apua asumisessa. Kaupunki kaipaa myös entistä vahvempaa vuokralaisdemokratiaa, toteaa vihreiden neuvottelija Vesa Peipinen.
Asumisella on suora yhteys ilmastonmuutokseen. Kaikessa rakentamisessa pitää vihreiden mukaan pyrkiä kohti nollaenergiarakentamista. Puurakentaminen ja  uusiutuvien energialähteiden käyttö on tulevaisuutta.
Vihreiden neuvottelijat
Elina Moisio, 040 575 5988, elina.moisio(at)vihreat.fi
Tuula Paalimäki, 040 411 9913, tuula.paalimaki(at)kolumbus.fi
Vesa Peipinen, 041 528 3410, vesa.peipinen(at)gmail.com