Tällä valtuustokaudella työ eriarvoisuuden torjumiseksi jatkuu myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Yksi Vihreille tärkeä periaatteellinen uuden kaupunkistrategian kirjaus on lupaus ehkäistä asuinalueiden eriytymistä myös kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden avulla.

Tällä hetkellä köyhimpien ja parhaiten voivien asuinalueiden välillä on merkittäviäkin eroja siinä, kuinka paljon liikunta- ja kulttuuripalveluita alueilta löytyy. Myönteinen erityiskohtelu, eli yhdenvertaisuutta turvaavat tarpeelliset erityistoimenpiteet, on muistettava myös kulttuurin ja vapaa-ajan saralla. Vihreille on tärkeää edistää taiteen ja kulttuurin näkymistä keskustassa, mutta kulttuuripalveluita tarvitaan koko kaupungissa. Palveluita on tarjottava monipuolisesti myös kantakaupungin ulkopuolella.

Harrastamisen kynnys matalammaksi

Harrastaminen on keskiluokkaistunut ja kaikilla ei ole varaa valita harrastusta – tai harrastaa ollenkaan. Sivistykselliset oikeudet kuuluvat kaikille myös perustuslain mukaan. Erilaisia fyysisiä ja taloudellisia kynnyksiä on tarpeen madaltaa, jotta jokaisella helsinkiläisellä olisi aito mahdollisuus itsensä toteuttamiseen taustastaan riippumatta. Lähikirjastot ovat erityisen tärkeitä alueilla, joilla asuu paljon pienituloisia lapsiperheitä.

Vihreiden ansiosta uuteen kaupunkistrategiaan saatiin kirjaus harrastamisen Suomen mallin toteuttamisesta Helsingissä. Haluamme turvata jokaiselle lapselle mahdollisuuden harrastamiseen. Varsinkin pandemian ja sen aiheuttamien rajoitusten jälkeen on tärkeä saada nuoret takaisin harrastusten piiriin.

Tiloja kaikkialle kaupunkiin

Kasvavassa kaupungissa myös palveluiden riittävyys on turvattava ja tehtävänämme on huolehtia, että liikunnalle, nuorille ja kulttuurille on tarjolla tarpeeksi tiloja myös uusilla asuinalueilla.

Tarjoamalla järjestöille tilat maksuttomina tai hyvin edullisesti kaupunki voi pienentää tilojen aiheuttamia kustannuksia järjestöille. On tärkeää, että asukas- ja nuorisotiloja on riittävästi kaikkialla kaupungissa.

Läheltä löytyvien matalan kynnyksen kulttuuripalvelujen tarjonta tukee hyvinvointia ja vahvistaa osallisuuden tunnetta. Kulttuuripalveluihin osallistuminen lisää tutkitusti osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä.

Outi Alanko-Kahiluoto, Shawn Huff, Tuomas Tuomi-Nikula, Nina Miettinen, Lukas Korpelainen, Tuula Yrjö-Koskinen
Vihreät kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa