Kaupunginhallituksen kokous päättyi äsken. Sörnäistentunneli etenee valitettavasti yhden äänen enemmistöllä kaupunginvaltuustoon. Teimme tässäkin kokouksessa esityksen, että tunnelille olisi vielä selvitetty vaihtoehtoja, mutta hävisimme äänestyksen yhdellä äänellä.

Ilmastotoimilla on suuri kiire, jos haluamme pysäyttää lämpenemisen 1,5 asteeseen. Helsinki aikoo olla hiilineutraali jo vuonna 2030 ja tähän tarvitaan nopeita päästövähennyksiä. On mahdoton ajatus investoida 180 miljoonaa julkisia varoja päästöjä lisäävään hankkeeseen, hankkeeseen jonka hyödyt ovat vähäisiä tai olemattomia. Ilmastotoimien puolustajat olivat tänään vähissä.

Myös ilmastoliike on viime viikkoina pyrkinyt muistuttamaan, että tunneli vie meitä poispäin tavoitteistamme vähentää päästöjä ja lisätä kestävien liikkumistapojen osuutta. Tunneli lisää yksityisautoilua ja vähentää joukkoliikenteen käyttöä, kävelyä ja pyöräilyä.

Alueen suunnittelu on lähtenyt tunnelin rakentamisesta eikä vaihtoehtoisia tapoja järjestää liikenne ole suunniteltu. Negatiivisten ympäristövaikutusten lisäksi myös hinta on korkea: tunnelin hintalappu on jo tässä vaiheessa 180 miljoonaa euroa, ja kustannukset ovat nousussa. Sörnäistentunnelin pohjoisen suuaukon hinta on kohonnut jo 70% kaavavaiheen suunnitelmasta, mikä on suurempi nousuu kuin esimerkiksi Länsimetrolla. Kilometrihinnaltaan siitä on tulossa koko seudun kallein liikennehanke.

Lisäksi teimme kaupunginhallituksessa myös esityksen, että toimialan tulisi välittömästi alkaa selvittää, miten Jokeri 0 -raitiotieyhteyden Herttoniemestä Meilahteen toteutus voitaisiin aloittaa jo ennen tunnelin valmistumista. Valitettavasti tämäkään asia ei saanut enemmistöä taakseen, kun SDP:kään ei kannata edes asian selvittämistä.

Ajatus, että me juuri täällä Helsingissä, missä liikenteen päästöjen vähentäminen on Suomen helpointa, tekisimme tietoisen valinnan kasvattaa autoliikenteen määrää, se on näinä aikoina yksinkertaisesti kestämätön. Vaihtoehtoja on, siksi teemme samat esitykset vielä valtuuston kokouksessa. Toivomme valtuustolta viisautta näin periaatteellisesti merkittävän asian äärellä.

Helsingin tavoitteena on tehdä viihtyisää kaupunkiympäristöä. Tämän tunnelin vaikutuksesta viihtyisyys vähenee ruuhkien myötä erityisesti Etelä-Hermannissa ja tulevien asukkaiden Hermannin rantatien ympäristössä. Myös kruununhakalaisten kannalta hanke on huono, se lisää autoliikennettä Siltavuorenrannassa ja ankeaa kyllä, vaikeuttaa myös sitä, miten saisimme Esplanadista viihtyisämmän osan kaupungin keskustaa – tämä hanke lisää autojen määrää myös Esplanadilla.

Asian käsittely ei myöskään mennyt kaupunginhallituksessa siten kuin hyvät menettelytavat edellyttävät. Menettelytavat hämmensivät todella. Esitystä oli muutettu pöydällä olon aikana ja meistä olisi ollut perusteltua ainakin ilmoittaa siitä etukäteen kaupunginhallituksen jäsenille. Jätimme tästä asiasta seuraavan eriävän mielipiteen:

Jätän eriävän mielipiteen. Esittelijä oli muuttanut pohjaesitystään ilman, että siitä oli lähetetty tietoa kaupunginhallituksen jäsenille. Tämä  ei ole normaali toimintatapa Helsingin kaupunginhallituksessa. Tässä tilanteessa esitys olisi ollut perusteltua jättää vielä pöydälle. Lisäksi pyydetyt lisäselvitykset oli ilmeisesti toimitettu tiedoksi vain yhdelle poliittiselle ryhmälle ennen asian käsittelyä, mikä on vastoin yleistä käytäntöä kaupunginhallituksessa. Normaali käytäntö on, että laaditusta lisämateriaalista informoidaan kaikkia kaupunginhallituksen jäseniä, mutta nyt näin ei tehty.

Reetta Vanhanen
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja

Anni Sinnemäki
Kaupunkiympäristön apulaispormestari