Korona on jättänyt ison jäljen helsinkiläisten hyvinvointiin: peruuntuneita terveyskeskus- ja hammashoidon käyntejä, yksinäisyyttä ja ahdistusta, pelkoa työn menettämisestä ja toimeentulosta. Helsinki on käyttänyt paljon resursseja itse pandemian hoitoon, mutta nyt on aika ryhtyä purkamaan sen aikana syntynyttä hoito- ja palveluvelkaa. Ensi vuonna kaupunki tulee käyttämään 45 miljoona euroa tämän hoitovajeen korjaamiseen. Tavoitteena on saada terveysasemien ja suun terveydenhuollon palvelut riittävälle tasolle, jotta voidaan huolehtia korona-aikana kohtaamatta jääneistä tarpeista.

Lisäksi teemme merkittäviä panostuksia lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivelan paikkaamiseen sekä kulttuurin ja liikunnan edistämiseen. Mitä nopeammin puutumme kehittyneeseen huonovointisuuteen, ahdinkoon ja syrjäytymiseen, sitä nopeammin Helsinki ja helsinkiläiset ovat taas jaloillaan.

Kohti mielen hyvinvoinnin kaupunkia

Jatkamme rohkeasti vihreiden voimakkaasti tukemaa ja jo aloitettua suunnanmuutosta mielen hyvinvoinnin kaupungiksi. Perustamme lisää matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupisteitä ympäri kaupunkia. Toteutamme vihreiden ehdottaman terapiatakuun etuajassa  ja olemme varmistaneet budjettineuvotteluissa sen rahoituksen jo ensi vuodelle. Lisäksi kehitämme vankempaa tukea tarvitsevien ihmisten moniammatillista psykiatrista hoitoa.

Lapsiperheet, lapset ja nuoret tarvitsevat monenlaista psykososiaalista tukea juuri silloin, kun tilanne on akuutti. Kuukausien jonot ja pallottelu viranomaiselta toiselle eivät voi jatkua. Jatkamme lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjun parantamista yhdessä HUS:n kanssa. Tämä on aivan olennaista pyrkiessämme vähentämään huolestuttavasti nousussa olevaa lastensuojelun tarvetta.

Paras paikka perustaa perhe

Perhekeskukset – joita me vihreät olemme alunperin ajaneet – tarjoavat lapsiperheille monipuolisia palveluita saman katon alla. Tavoitteena on varhainen ja laaja-alainen tuki, mutta tarvittaessa myös monialainen kuntoutus lapsille ja lapsiperheille. Uutena asiana strategiassa linjataan, että kehitämme raskauteen ja synnytykseen liittyviä palveluita perheitä kuunnellen sekä tuemme yhden vanhemman perheiden jaksamista. Nämä ovat aivan olennaisia asioita perhepalveluiden parantamisessa. Perhekeskus ei ole vain yksi rakennus, vaan yhtä tärkeää on kohdata perheitä heidän tarpeidensa mukaan ja jalkautua kotikäynneille ja päiväkoteihin. Pienempiä lähineuvoloitakin tarvitaan hankalampien joukkoliikenneyhteksien päähän.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Olemme Helsingissä tehneet pitkäjänteistä työtä eriarvoisuuden vähentämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi. Tämä työ jatkuu. Me vihreät saimme strategiaan kirjauksia asunnottomuuden poistamisesta, hoidon jatkuvuudesta  ja hoitosuhteiden pysyvyydestä erityisesti paljon palveluja tarvitsevilla. Jalkautuvaa ja liikkuvaa sosiaalityötä kehitetään. Koulutuksen ja työllisyyden hyvä hoito ovat myös hyvää sosiaalipolitiikkaa.

Harmaantuuko Helsinki?

Eliniän nousu on ehdottomasti positiivinen asia, mutta väestön ikääntyminen aiheuttaa haasteita myös sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiselle. Helsingissä pyrimme vastaamaan tähän kehittämällä seniorikeskuksista ikääntyneiden kohtaamispaikkoja, lisäämällä kotihoidon resursseja sekä varmistamalla tarvittaessa ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn.

Päihteet ja etsivä sosiaalityö

Me vihreät ajamme haittoja vähentävää päihdehuoltoa. Strategian mukaisesti valmistellaan toimenpidekokonaisuus, jonka tavoitteena on vähentää päihteistä käyttäjille koituvia haittoja ja tehdä hoitoon hakeutuminen helpoksi. Päihteiden käyttäjiin tulee suhtautua humaanisti, ja samalla pyritään vähentämään huumeiden ja päihteiden käytön muille kaupunkilaisille aiheuttamia haittoja.

Myös etsivä sosiaalityö tukee heikossa asemassa olevia ja syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä

Mistä työntekijät?

Kaikki nämä palvelut ja niiden kehittäminen tarvitsevat osaavaa ja sitoutunutta henkilökuntaa. Henkilökuntapulasta on muodostunut valtakunnallinen ongelma niin varhaiskasvatuksessa kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Helsinki on sitoutunut jatkamaan palkkakehitysohjelmaa, jonka puitteissa mm. sosiaalityöntekijöiden, hoitohenkilökunnan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkkoja nostettiin tänä vuonna. Tämä näkyy myös ensi vuoden talousarvioehdotuksessa lisääntyvinä määrärahoina. Lisäksi tarvitaan työolojen ja työhyvinvoinnin parantamista. Olennaista on hyvä johtaminen, vaikutusvalta omaan ja tiimin työhön sekä erilaiset joustot työpaikoilla. Työperäinen maahanmuutto on olennaisen tärkeää, ja viiveellä apua voidaan saada myös koulutusmäärien nostamisesta.

Lopuksi

Tätä kaikkea Helsingin vihreät ovat olleet suunnittelemassa ja kehittämässä. Haluamme rakentaa sellaista kaupunkia, jossa palveluihin pääsy on vaivatonta ja viiveetöntä, hoito ja tuki on ammattitaitoista ja henkilökunta viihtyy ja voi hyvin. Helsingin uusi kaupunkistrategia antaa tähän hyviä eväitä.

Sanna Vesikansa
HUS:n hallituksen jäsen

Kati Juva
sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen