Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, miten kunnianhimoisesti Helsingin uusi kaupunkistrategia linjaa ilmastotoimista ja monimuotoisen luonnon suojelusta. Strategiassa suurin osa vihreille tärkeistä tavoitteista toteutui. Strategiaesitys julkistettiin tänään keskiviikkona.

“Saimme strategianeuvotteluissa läpi paljon vihreille tärkeitä asioita. Helsinki aikaistaa hiilineutraaliustavoitettaan vuoteen 2030, Vartiosaari turvataan vihdoin rakentamiselta ja terapiatakuu toteutetaan. Helsinkiä tullaan kehittämään kestävämpään suuntaan”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen.

Neuvotteluissa vihreiden tärkeimpiä tavoitteita oli kirittää Helsingin ilmastotavoitteita. Hiilineutraaliustavoitetta aikaistetaan vuodesta 2035 vuoteen 2030 ja Hiilineutraali Helsinki -ohjelmaa uudistetaan vastaamaan tätä. Hiilinollaa tavoitellaan vuonna 2040. Salmisaaren hiilivoimalan sulkemista kiritetään ja Helsinki pidättäytyy tekemästä uusia investointeja bioenergiaan.

“Liikenteen päästövähennyksiä edistää kaupungin kehittäminen kestävästi raideliikenteen verkostokaupunkina. Myös käveltävämmän ja viihtyisämmän keskustan kehittäminen etenee kunnianhimoisesti. Kaupunkiympäristön ja kaupungin palvelujen suunnittelussa tullaan huomioimaan erityisesti esteettömyys”, sanoo kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Vihreiden työn tuloksena luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on strategiassa keskeisessä roolissa. Helsingin arvokkaimmat luontoalueet turvataan rakentamiselta. Myöskään Keskuspuiston alueelle ei tule uutta rakentamista. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että poikkeuksellisesti myös Stansvikinkallion asemakaava arvioidaan vielä uudelleen metsäluonnon arvojen näkökulmasta.

“Suurin yksittäinen asia luonnon osalta on Vartiosaaren turvaaminen rakentamiselta ja osoittaminen pysyvästi virkistyskäyttöön. Vihreät ovat tehneet pitkäjänteisesti töitä tämän eteen jo vuosia. On upeaa, että Vartiosaari saadaan vihdoin suojeltua”, Anni Sinnemäki iloitsee.

“Helsinki ottaa käyttöön terapiatakuun vuonna 2022. Teimme terapiatakuun edistämisestä aloitteen edellisellä valtuustokaudella, ja on upeaa että nyt tavoite kirjataan strategiaan. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden laajentaminen on tärkeä satsaus kaupunkilaisten hyvinvointiin”, sanoo Reetta Vanhanen.

Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Helsingissä toteutetaan lähipäiväkotiperiaate, joka varmistaa jokaiselle lapselle päiväkotipaikan läheltä kotia. Myös lähikouluja vahvistetaan turvaamalla koulujen perusrahoitus ja erillisestä koronapalautumisen kokonaisuudesta osoitetaan resurssit koronan aiheuttaman lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseksi. Ammatillisissa opinnoissa varmistetaan riittävä lähiopetus ja lukiopaikkoja lisätään.

Helsinkiläisten hyvinvointiin tehdään panostuksia tukemalla kulttuuri- ja tapahtuma-alaa erillisellä korona-avustuksella sekä lisäämällä matalan kynnyksen liikuntapaikkoja, kuten kuntoportaita ja ulkokuntosaleja.

“Koronapalautumiseen ohjataan yhteensä 65 miljoonaa euroa seuraavien kahden vuoden aikana, mikä on tärkeää oppimisvajeen ja hoitovelan korjaamiseksi sekä kulttuurikentän tukemiseksi”, korostaa Reetta Vanhanen.

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää strategiasta kokouksessaan 13.10.2021.

Lisätietoja:
Reetta Vanhanen, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, puh. 044 570 7857
Anni Sinnemäki, kaupunkiympäristön apulaispormestari, puh. 050 511 3166