Hyvää kansainvälistä rauhanpäivää!

Rauha on elintärkeä osa jokapäiväistä elämää kaikkialla, mutta kuuluuko rauhan puolustaminen myös kaupungeille? Mitä kaupungit voivat tehdä rauhan eteen? Sitä pohti Hiroshiman pormestari Takeshi Araki kutsuessaan vuonna 1982 koolle pormestareita ympäri maailman keskustelemaan turvallisemman maailman rakentamisesta. Näin syntyi järjestö Mayors for Peace.

Tällä hetkellä tuo Arakin aluille panema järjestö pyrkii edistämään kestävää rauhaa esimerkiksi työskentelemällä köyhyyttä vastaan, auttamalla pakolaisia, tukemalla ihmisoikeuksia ja suojelemalla luontoa ja ilmastoa.

Yksi Mayors for Peace -järjestön kantavia teemoja on ydinaseista luopuminen. Vaikka ydinsodan uhka voi monesta tuntua kaukaiselta, on ydinasevalloilla edelleen niin suuri asearsenaali, että maapallon väestö voidaan moneen kertaan tuhota. Lisäksi jo alueellisesta ydinsodasta voi seurata tulimyrsky, jonka seurauksena ilmakehään nouseva noki ja pöly vaikuttaisi dramaattisesti ilmastoon ja maanviljelyyn. Miljardeja ihmisiä uhkaisi silloin nälänhätä. Kuitenkin monet ydinasevallat ovat parhaillaan uusimassa ja modernisoimassa ydinaseitaan.

Ydinaseiden uhka kohdistuu nimenomaan siviileihin ja erityisesti suuriin asutuskeskuksiin – siis kaupunkeihin. Siksi myös kaupungeilla on hyvä syy toimia ydinaseita vastaan. Tästä syystä myös ydinaseiden vastainen verkosto ICAN (joka sai Nobelin rauhanpalkinnon 2017) on käynnistänyt kampanjan, jossa useat kaupungit tukevat YK:ssa solmittua ydinasekieltosopimusta ja vaativat ydinaseista luopumista. Mukana on monia kaupunkeja myös ydinasevalloista, kuten Pariisi, Washington, Oxford ja Edinburgh.

Helsinki on kuulunut jo monta vuotta kuulunut Mayors for Peace -järjestöön, ja allekirjoitti viime vuonna Kati Juvan aloitteesta ICANin kaupunkivetoomuksen.

Kaupungit ovat yhä merkittävämmässä osassa rakentamassa kansainvälistä yhteistyötä ja turvallisuutta. Myös Helsinki on sitoutunut laajentamaan ja monipuolistamaan kansainvälistä toimintaansa. On tärkeää, että Helsinki pitää yllä Hiroshiman pormestari Arakin aluille panemaa yhteistyötä ja toimii omalta osaltaan rauhan edistämiseksi osana näitä kansainvälisiä verkostoja.

Tietenkään rauha ei ole ainoastaan sitä, etteivät sotatoimet tai pommit ole uhkaamassa meitä. Meille vihreille rauha on myös sitä, että jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi omana itsenään ja kokee voivansa osallistua itseään koskeviin päätöksiin. Helsingissä tämä tarkoittaa muun muassa ihmisten huolien kuuntelemista ja vakavasti ottamista, tai vaikka turvallisuudesta huolehtimista julkisen liikenteen reittejä ja valaistuksia suunniteltaessa.

Rauhaa puolustavassa Helsingissä jokainen voi osallistua päätöksentekoon riippumatta omasta taustasta tai identiteetistä ja päättäjät ovat aidosti vastuussa kansalaisille. Siinä Helsingissä kaikilla on turvattu elämän perusedellytykset, kuten toimeentulo, terveydenhuolto ja koulutus. Sellaista Helsinkiä me haluamme olla rakentamassa.

Alviina Alametsä
Europarlamentaarikko, kaupunginvaltuutettu

Kati Juva
Varavaltuutettu, erikoislääkäri, Suomen ICAN-verkoston koordinaattori