Valtuustokausi 2017–2021 lähestyy loppuaan. Neljän vuoden ajan me Vihreät olemme kokoustaneet valtuustossa, kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja muissa luottamustehtävissä ja vieneet Helsinkiä askel askeleelta kestävämpään ja tasa-arvoisempaan suuntaan. Vihreiden ansiosta Helsingissä onkin otettu merkittäviä askelia kohti hiilineutraaliutta, panostettu matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin ja suojeltu ennätyksellisen paljon arvokkaita luontokohteita. Tällä valtuustokaudella olemme saavuttaneet monia meille tärkeitä tavoitteita – tästä on hyvä jatkaa työtä seuraavalla valtuustokaudella. 

Hiilineutraali Helsinki 2035

Ilmastotoimilla on kiire. Valtuustokauden alussa Vihreiden johdolla saatiin läpi kunnianhimoinen tavoite hiilineutraalista Helsingistä 2035 ja päätimme päästövähennysohjelmasta, joka sisältää 147 konkreettista toimenpidettä tavoitteen saavuttamiseksi. Haluamme rakentaa kaupunkia, jossa ympäristön kannalta kestävä elämä on jokaiselle helppoa. Hanasaaren kivihiilivoimala suljetaan ensi valtuustokaudella, ja Salmisaaren voimala viimeistään vuonna 2029. Tämän jälkeen Helsinki ei polta hiiltä.

Olemme rakentaneet kestävää ja tiivistä kaupunkia, jossa on helppo elää ilman omaa autoa ja uusille alueille vievät ratikat. Asuntoja, myös kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, on rakennettu ja kaavoitettu ennätyksellisen paljon olemassaolevaan kaupunkirakenteeseen viheralueita säästäen. Tämä on välttämätöntä, jotta voimme hillitä asuntojen hintojen nousua. Vaikka vaikeitakin ratkaisuja valtuustokauteen mahtuu, meille on tärkeää, että ylivoimaisesti suurin osa uusista asunnoista on valmistunut alueille, joissa luonto ei ole uhattuna, kuten Jätkäsaareen, Kalasatamaan tai Pasilaan.

Pyöräväyliä on parannettu: tällä valtuustokaudella on avattu Pohjoisbaana ja Hämeentien joukkoliikennekatu pyöräteineen sekä aloitettu Rautatieaseman pyöräilyn alikulun rakentaminen. Keltaisilla kaupunkipyörillä pääsee ajamaan tänä kesänä jo kaikkialla Helsingissä!

Uusia luonnonsuojelualueita

Lähimetsät, puistot ja Helsingin rannat ovat korona-aikana olleet erityisen arvokkaita kaupunkilaisille. Päivystyksen kiire ja hektisyys karisevat mielestä, kun suuntaan Keskuspuistoon tai Mustikkamaalle liikkumaan luontoon. Vihreiden ansiosta on säästetty arvokkaita luonto- ja viheralueita. Turvasimme Meri-Rastilan rantametsän rakentamiselta sekä keskeytimme Vartiosaaren rakennussuunnitelmat ja säilytimme saaren virkistyskäytössä. 

Ennätyksellisen paljon luontoa on suojeltu: Helsinkiin on perustettu tällä valtuustokaudella peräti 12 uutta luonnonsuojelualuetta, mm. Haltialanmetsään, Kivinokan vanhaan metsään Maununnevan suolle ja useille luodoille. Helsinki on eurooppalaiseksi pääkaupungiksi vihreä ja luonnonläheinen, jokaisella kaupunkilaisella on lyhyt matka luontoon, metsään tai meren rannalle. Näin tulee jatkossakin olla.

Mielenterveyden edistysaskelia

Olen tällä valtuustokaudella työskennellyt lääkärinä terveysasemalla ja sairaalapäivystyksessä sekä aloittanut erikoistumisen anestesiaan ja tehohoitoon. Terveyskeskustyössä näkyi erityisesti, kuinka haastavaa terapiaan ja keskusteluapuun pääsy voi olla. Sairaalassa ja teho-osastolla kohtaan potilaita, joille mielenterveyden järkkymisen seuraukset ovat olleet kaikista vakavimpia. Tällä valtuustokaudella on avattu matalan kynnyksen mielenterveyspisteet Myllypuroon ja Kalasatamaan, helpotettu pääsyä terapiaan lyhytterapian palvelusetelillä ja parannettu lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita. 

Helsinki on ollut edelläkävijä niin nuorten maksuttoman ehkäisyn tarjoamisessa kuin paperittomien terveydenhuollossa. Olemme avanneet ensimmäiset perhekeskukset ja lisänneet lastensuojelun resursseja. Erityisen iloinen olen siitä, että Helsingistä tulee Vihreiden aloitteesta ensimmäinen kaupunki joka ottaa käyttöön terapiatakuun.

Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus on edennyt Helsingissä vihreiden aloitteesta. Yhä useampi lapsi onkin tullut varhaiskasvatuksen piiriin. Haluamme taata jokaiselle lapselle lähipäiväkotipaikan ja Helsinkiin on saatu tällä valtuustokaudella yli 4000 uutta päiväkotipaikkaa. Lisäksi kaupunki on aloittanut palkkaohjelman, jolla on korotettu mm. varhaiskasvatuksen opettajien palkkoja. Olemme laajentaneet ja lisänneet tutkimuksissa vaikuttavaksi todettua tarveperusteista lisärahaa, jotta jokainen Helsingin koulu ja päiväkoti olisi hyvä paikka kasvaa ja oppia.

Harrastustakuuta toteutaan Helsingissä tuomalla harrastukset koulupäivien yhteyteen. Lasten määrä kasvaa Helsingissä, joten koulutukseen on satsattu vuosi vuodelta enemmän. Helsinki käyttääkin tänä vuonna noin 190 miljoonaa euroa enemmän kasvatukseen ja koulutukseen kuin viime valtuustokauden lopulla. Näin sen pitääkin olla, jotta laadukas oppiminen turvataan jokaiselle.

Reetta Vanhanen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Valtuustokauden vihreät saavutukset löydät koottuna täältä