Maaliskuun alussa päätimme perustaa uuden luonnonsuojelualueen Tiirakarille. Tämä suojelualue perustetaan turvaamaan ennen kaikkea alueen linnustoa, josta osa on uhanalaista. Monien Suomen vesilintulajien tilanne on tuoreimmassa uhanalaisuuslistauksessa heikentynyt, joten merellisten suojelualueiden perustaminen on aivan elintärkeää merellisen luontomme turvaamiseksi ja se on samalla myös vastuumme merellisenä kaupunkina.

Tiirakari on jo kahdestoista uusi luonnonsuojelualue tai vanhan suojelualueen laajennus, josta olemme tällä valtuustokaudella päättäneet. Viimeisen neljän vuoden aikana uusia suojelualueita on perustettu muun muassa Haltialanmetsään, Maununnevan suolle, Kallahden matalikolle sekä useille pienille saarille ja luodoille. Olemme tällä kaudella päättäneet perustaa luonnonsuojelualueen myös Kivinokan metsään, jonne vielä joitain vuosia sitten suunniteltiin asuntojenrakentamista. Nyt suunta on toinen, hyvä niin.

Sen lisäksi että olemme suojelleet uusia luontoalueita, olemme tehneet tällä valtuustokaudella kaksi erityisen tärkeää päätöstä Helsingin luonnon turvaamiseksi: olemme Vihreiden esityksestä keskeyttäneet Vartiosaaren rakentamissuunnitelmat ja päättäneet, että Meri-Rastilan rantametsään ei rakenneta lainkaan vaan rakentaminen suunnataan kestävästi metroaseman läheisyyteen eikä metsäalueille. Tämän puolesta me vihreät olemme tehneet töitä jo vuosia. Vuonna 2013 hävisimme tuon rantametsän tulevaisuutta koskeneen äänestyksen täpärästi. Onneksi vuosien mittaan monen mieli ehti muuttua ja metsä on nyt turvattu.

Näitä Helsingin arvokkaita luontoalueita, jotka ovat tärkeitä sekä luonnon monimuotoisuuden että ihmisten virkistäytymisen kannalta voidaan turvata silloin, jos onnistumme tavoitteessamme rakentaa tulevat kotimme kestävästi. Menneinä ja myös tulevina vuosina suurin osa asuntojen rakentamisesta kohdistuu onneksi sellaisiin paikkoihin, joiden alta ei ole mennyt lainkaan viheralueita: Jätkäsaareen, Hernesaareen, Kalasatamaan ja Pasilaan. Tämä on ehkä tärkein onnistumisemme kaupungissa, jossa tarvetta uusille asunnoille on ja jossa halutaan samalla säilyttää luonto ja virkistysalueet.

Tärkeää on myös se, miten luontoa hoidetaan tai jätetään hoitamatta. Olemme tällä valtuustokaudella palauttaneet esimerkiksi Keskuspuiston luonnonhoitosuunnitelman valmisteltavaksi uudelleen sellaisella tavalla, jossa otetaan luonnon monimuotoisuuden turvaaminen paremmin huomioon.

Monimuotoisella luonnolla on arvo itsessään, ja meidän täytyy suojella luontoa sekä laajoilla metsäalueilla että kaupungissa. Itseisarvon lisäksi lähiluonnon merkitys on kaupungissa entisestään korostunut poikkeusaikoina, kun yhä useampi on löytänyt rantareitit ja metsäpolut. Helsingissä lähiluonto on ja sen pitää jatkossakin olla monimuotoinen ja lähellä jokaista. Seuraavalla valtuustokaudella työ luonnon suojelemiseksi jatkuu. Meidän vihreiden tavoitteena on, Helsingissä tehdään pian sellainen ratkaisu Vartiosaaresta, jossa se jätetään pysyvästi rakentamatta ja sen luontoarvot säilytetään tuleville sukupolville.

Anni Sinnemäki
Kaupunkiympäristön apulaispormestari