Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi tänään 31.3. transnäkyvyyden päivänä Kati Juvan (vihr.) aloitteen sukupuolineutraaliuden toteuttamisesta HSL:n matkakorteissa sekä kaupungin kyselyissä ja kaavakkeissa. Helsinki haluaa sukupuolimerkinnät pois HSL:n matkakorteista ja kaikkiin kyselyihin sukupuolen kohdalle myös vaihtoehdot ”muu” tai ”en halua sanoa”.

“On tärkeää, että sukupuolten moninaisuus tunnistetaan kaupungin byrokratiassa. Erityisesti transnuoret voivat joutua kiusallisiin tilanteisiin matkalippujen tarkastajien kiinnittäessä huomiota nuoreen, jonka ulkoinen ja todellinen sukupuoli ei vastaa matkakorttiin kirjattua”, Juva toteaa.

Tasa-arvolaki kattaa sukupuolen moninaisuuden. Laki kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Laki velvoittaa lisäksi viranomaisia ennaltaehkäisemään syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

“Suurimmassa osassa kaupungin palveluissa ei sukupuolella ole merkitystä. Aloitteen pohjalta kaupunki ryhtyykin uudistamaan kyselyitään ja kaavakkeitaan siten, että aina kun mahdollista, mukana olisi muita vaihtoehtoja kuin kaksinapainen mies/nainen-erottelu”, Juva sanoo.

Lisätietoja:
Kati Juva, puh. 050 5002 318