Koronapandemia vaikeutuu Suomessa päivä päivältä ja Suomen hallitus on todennut poikkeusolot. Rajoitustoimet on tähän asti vaikuttaneet voimakkaasti nuorten elämään ja opiskeluun, ja nyt niitä joudutaan kiristämään entisestään. Vaikeassa tilanteessa ensi viikolle suunniteltu osittainen paluu toisen asteen lähiopetukseen jouduttiin perumaan.

Erityisen hälyttävänä pitkittynyt tilanne näkyy ammatillisessa koulutuksessa. Viime vuonna yli tuhat nuorta keskeytti ammattiopintonsa. Ammattiin on vaikea opiskella kokonaan etänä. Helsingissä toisen asteen etäopiskelu on jatkunut muutamaa kuukautta lukuun ottamatta yhtäjaksoisena lähes vuoden. Lisääntynyt nuorten pahoinvointi näkyy opiskelijahuollossa ja mielenterveyspalveluissa. Koulupudokkuus johtaa pahimmillaan syrjäytymiseen.

Meidän on estettävä pandemian kauaskantoiset vaikutukset nuoriin. Kun helpotuksia rajoituksiin aletaan tehdä, meidän tulee aloittaa se lapsiin ja nuoriin kohdistuneiden rajoitusten purkamisesta. Ammattiin opiskelevat nuoret tarvitsevat lisätukea ja opinnoista pudonneisiin on saatava yhteys. Opiskelijahuoltoa ja nuorten mielenterveyspalveluita on vahvistettava. Etsivää nuorisotyötä tarvitaan nuorten tavoittamiseen.

Tilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan toimia valtiolta ja Helsingiltä. Hallitus on eilen lisätalousarviossaan esittänyt 17,5 miljoonaa euroa lasten, nuorten ja perheiden tukeen, johon kuuluu muun muassa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita. Toinen 17,5 miljoonaa käytetään ammatillisen koulutuksen tukitoimiin, joilla ehkäistään opintojen keskeyttämistä, lisätään opiskelijoiden hyvinvointia ja tasataan osaamiseroja. Valtion tuki on vaikeassa tilanteessamme erityisen tärkeää ja Helsingin on myös lisättävä rahaa erityisesti ammatilliseen koulutukseen. Tämän vuoden budjetissa on linjattu, että lautakuntien on mahdollista esittää budjetteihinsa ylityksiä koronapandemian niin vaatiessa. Tätä mahdollisuutta ei pidä epäröidä käyttää nyt, kun koronan pitkäaikaisvaikutukset uhkaavat kasautua erityisesti lapsille ja nuorille.

Me Vihreät ehdotamme, että Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat käyvät läpi sen, millaisia tarpeita Helsingissä on valtion tuen jälkeen ja tekevät tästä ehdotuksen kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnalle. Sopivat taso voisi olla satsata kaupunkina saman verran, kuin Helsinki saa valtiolta tukea eilisessä lisätalousarviossa.

Koronasta toipuminen jättää meille valtavan määrän hoito- ja hyvinvointivelkaa ja uhan, että tämä vuosi heijastuu joidenkin nuorten koko loppuelämän suuntaan. Heidän tukemisekseen tarvitaan nyt toimia.

Reetta Vanhanen
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja

Emma Kari
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varapuheenjohtaja, suomenkielisen jaoston puheenjohtaja