Keväällä kaikki mullistui hyvin nopeasti. Näkymätön virus kriisiytti yhteiskunnan. Maskeista, käsidesistä ja turvaväleistä on tullut osa uudenlaista arkea. Moni valmistautuu parhaillaan erilaisen joulun viettoon, jossa läheisiä tavataan etäyhteyksien välityksellä tai ei ollenkaan.

Koronaepidemia on osunut laaja-alaisesti kaikkialle yhteiskuntaan. Terveydenhuollon henkilöstö on joutunut erityisen paineen alle. Ihmisiä on lomautettu ja yritykset ovat olleet vaikeuksissa. Kulttuuri- ja tapahtuma-alalle vuosi on ollut erityisen vaikea. Sosiaalipalvelujen on ollut kyettävä vastaamaan ihmisten toimeentulon haasteisiin.

Ratkomme koronakriisiä

Helsingin taloutta on hoidettu kriisinkin keskellä vastuullisesti ja kaupunki tulee toipumaan koronan aiheuttamasta kriisistä. Ensi vuodelle neuvoteltiin vahvasti elvyttävä budjetti, jossa panostetaan peruspalveluihin ja ilmastotoimiin. Pahoin kriisistä kärsinyt kulttuuriala on saanut tukea. Terveydenhuollossa palvelu- ja hoitovelkaa kiritään kiinni. EU:n elvytyspaketti auttaa myös Helsinkiä koronan jälkeisessä jälleenrakennuksessa.

On upeaa, että helsinkiläiset ovat tänä vuonna löytäneet toden teolla lähiluonnon. Metsät ja viheralueet ovat tarjonneet arvokkaan ja turvallisen hengähdystauon korona-arkeen. On tärkeää taata jokaiselle helsinkiläiselle pääsy lähimetsään ja tehdä luonnosta saavutettava huolehtimalla esteettömistä reiteistä ja sujuvasta pääsystä luontokohteiden ääreen kaikkialla kaupungissa.

Parannamme terapiaan pääsyä

Mielenterveysongelmat ovat olleet kasvussa jo ennen koronakriisiä, ja eristäytyminen ja epävarmuus ovat pahentaneet tilannetta entisestään. Toimivista mielenterveyspalveluista ei saa tinkiä. Tänä syksynä otettiin aloitteestani käyttöön lyhytterapian palveluseteli, joka osaltaan helpottaa terapiaan pääsyä. Syksyllä avautui myös jo toinen matalan kynnyksen mielenterveyspalvelukeskus Mieppi Kalasatamassa. Ensi vuonna Helsingissä panostetaan myös lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.

Vaikka vuosi 2020 tullaan muistamaan koronapandemiasta, mahtuu vuoteen myös hyviä asioita. Voimme matkustaa maskit kasvoilla ratikalla vasta-avatulla Hämeentiellä, jossa joukkoliikenteelle, pyörille ja jalankulkijoille on entistä enemmän tilaa. Kesällä saimme napattua alle kaupunkipyörän yhä useammasta kaupunginosasta, ja ensi kesänä kaupunkipyörät laajenevat aivan kaikkialle Helsinkiin.

Moni tärkeä asia on edistynyt myös poikkeusvuonna, ja Helsinki on taas vihreämpi. Meri-Rastilan rantametsän rakennussuunnitelmat torjuttiin. Sen sijaan päätimme rakentaa asuinalueen Hernesaareen, mihin saadaan paljon koteja hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen ilman että luontoalueisiin tarvitsee koskea. Myös Vihreiden aloite 100 000 uuden puun istuttamisesta Helsinkiin eteni.

Lisää päiväkotipaikkoja

Uusia päiväkotipaikkoja on saatu aikaan enemmän kuin päiväkoti-ikäisten lasten määrä on kasvanut, jotta voimme varmistaa että jokaiselle lapselle löytyisi paikka lähipäiväkodista. Kaupunkilaiset pääsivät jättämään jo toista kertaa osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia. Helsinki kantaa myös vastuunsa ihmiskaupan torjunnasta liittymällä mukaan uuteen ihmiskaupan vastaiseen erikoisyksikköön.

Ensi vuonna odottavat uudet jännittävät ajat. Koronarokote luo toivoa ja askelmerkkejä pandemiasta pois pääsemiseen.

Huhtikuussa koittavat kuntavaalit. Niissä tavoittelemme Helsingin suurimman puolueen paikkaa. Haluamme kaikille hyvän ja toimivan kaupungin, jossa ratkomme ilmastokriisiä ja suojelemme arvokasta luontoa. Tavoittelemme yhdenvertaista Helsinkiä, jossa ketään ei syrjitä ja ihmisten moninaisuus otetaan huomioon kaikkialla. Turvaamme myös kriisiaikoina peruspalvelut, investoimme tulevaisuuteen ja mahdollistamme uusien työpaikkojen syntymisen.

Reetta Vanhanen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja