Yhä useampi ihminen haluaa asua Helsingissä. Meille vihreille on tärkeää, että kasvavassa kaupungissa maankäyttöä ja asumista toteutetaan niin sosiaalisesti kuin ekologisesti kestävästi. Tänään kaupunginvaltuusto päättää suuntaviivoista Helsingin maankäytölle ja asuntopolitiikalle hyväksyessään Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaan.

Vihreille tärkeää on, että Asumisen ja maankäytön ohjelmassa viheralueet ja luonnonsuojelu turvataan samaan aikaan kun mahdollistetaan erilaisten ihmisten asumismahdollisuudet Helsingissä. Näiden tavoitteiden eteen me olemme tehneet hartiavoimin töitä syksyn aikana.

Viisi vihreää nostoa kestävästä maankäytöstä ja asumisesta

1.  Kohtuuhintaisia asuntoja luonto ja viheralueet turvaten

Meille Vihreille on tärkeää, että kohtuuhintaisia asuntoja rakennetaan jatkossakin riittävästi kasvavan kaupungin tarpeisiin asuntopulan ja asuntojen hintojen nousun hillitsemiseksi. Samaan aikaan on varmistettava, että kaupunkilaisille tärkeät viheralueet ja lähiluonnon säilyminen turvataan. Siksi onkin tärkeää, että rakennamme tiivistä kaupunkia hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, emmekä anna haja-asutuksen viedä kohtuuttoman paljon maapinta-alaa luontoalueilla.

Lisääntyvä asuntorakentaminen tulee sovittaa huolella virkistys- luonto- ja kulttuuriarvoihin. Nykyisessä korona-ajassa lähiluonnon arvostus näyttää entisestään lisääntyneen kansalaisten keskuudessa. AM-ohjelmaan onkin lisätty Vihreiden vaatimuksesta erityinen huomio siitä, että asuntotuotanto tulee toteuttaa kestävästi, luontoa ja viheralueita säilyttäen.

2. Kunnianhimoa rakentamisen ilmastotavoitteisiin

Iso osa kaupunkien ilmastopäästöistä tulee asumisesta ja rakentamisesta. Ilmaston kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten rakennetaan mahdollisimman vähäpäästöisesti ja varmistetaan matala energiankulutus uusissa rakennuksissa. Helsingissä tavoittemme on olla lain minimitasoa kunnianhimoisempi siinä vaiheessa, kun rakentamisen hiilijalanjäljen laskenta tulee lakisääteiseksi vuonna 2025. Vihreiden esityksestä ohjelmassa linjataan myös puurakentamisen lisäämisestä.

 3. Pysäköintipaikkoja tarpeen mukaan

Meidän mielestämme syntyy ekologisempaa ja reilumpaa kaupunkia, kun pysäköintipaikkoja rakennetaan aina vain tarpeen mukaan eikä niin, että tehdään paikkoja, joita ihmiset eivät tarvitse, mutta joista he joutuvat maksamaan asuntojensa hinnoissa. Tämän vuoksi on hienoa, että AM-ohjelmaan saatiin mukaan kirjaus markkinaehtoisen pysäköinnin laajentamisesta.

4. Torjutaan alueiden eriarvoistumista

Pääkaupunkien ja yleensä suurten kaupunkien merkittävin sosiaalinen haaste liittyy alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan. Helsingin AM-ohjelmassa segregaatiota torjutaan asuntojen eri hallintamuotojen tasapuolisen jakautumisen avulla. Tämä tarkoittaa, että jokaisella asunailueella omistus- ja vuokra-asuntojen osuuden tulisi olla tasapainossa. Oleellista meille on myös se, että hallintamuotojen tasapuolinen jakautuminen ei koske vain uusia alueita, vaan sitä kehitetään aktiivisesti myös vanhojen lähiöiden kohdalla. Me vihreät emme halua synnyttää eriytyviä rikkaiden ja vähemmän varakkaiden alueita.

Me vihreät emme halua synnyttää eriytyviä rikkaiden ja vähemmän varakkaiden alueita.

5. Hitasin sijaan uusi reilu malli kohtuuhintaiselle omistusasumiselle

Meille vihreille on tärkeää, että jatkossakin uusille alueille syntyy kohtuuhintaista omistusasuntotuotantoa. Samalla haluamme, että vanhoille vuokratalovaltaisille alueille saadaan laadukasta ja edullista omistustuotantoa silloinkin, kun se ei ole rakennusliikkeille taloudellisesti kannattavaa.

Tärkeää ei mielestämme ole, miksi uusia ratkaisuja kutsutaan, vaan se että malli on toimiva. Nykyisen hitaksen aito ongelma on siinä. että se taipuu myös yksityisen kiinteistösijoittamisen välineeksi. Ei ole yhteisten asuntopoliittisten tavoitteiden mukaista jos kohtuuhintaisten omistusasuntojen tuottamiseksi luotu järjestelmä tarjoaakin enemmän markkinavuokraisia vuokra-asuntoja.

Tuomas Rantanen
Kaupunginvaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen

Lue valtuutettu Tuomas Rantasen ryhmäpuhe AM-ohjelmasta täältä.